ULIM contra plagiatului
Dreptul de autor şi mediul digital

Combaterea fenomenului plagiatului în mediile academice reprezintă o preocupare majoră de mai mulți ani a profesorilor și studenților ULIM. În acest context, azi, cadrele didactice și redactorii ştiinţifici ai revistelor instituţionale au beneficiat de un workshop, cu tema: “Dreptul de autor şi mediul digital", susţinut de dl Andrei Moisei, specialist coordonator în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Domnia sa a analizat fenomenul plagiatului în condițiile noilor tehnologii informaționale. Expertul a constatat debandada la acest capitol în toate instituțiile din R. Moldova, lipsa unui control sever în ceea ce privește recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuala, ca drepturi private.

Prof. univ. dr. hab. Elena Prus, vicerector pentru cercetare, a menționat importanța acestei instruiri pentru cadrele didactice ULIM, care sunt și cercetători. Domnia sa s-a referit la tehnicile citărilor, prin respectarea drepturilor autorilor. Dna Elena Prus a subliniat interesul deosebit al conducerii ULIM față de combaterea fenomenului plagiatului în învățământul superior.

”În instituțiile din R. Moldova, nu există evidența obiectelor de proprietate intelectuală, lipsesc și mecanismele de gestionare a acestora în excercitarea atribuțiilor de serviciu. Vânzarea, cumpărarea sau donația nu sunt suficiente. Sunt doar o parte din drepturile autorilor”, menționează dl Andrei Moisei.

Expertul a făcut o incursiune în legislația privind drepturile de autor în R. Moldova - drepturile dobândite ca rezultat al protecției obiectelor de proprietate intelectuală, drepturile patrimoniale exclusive, depozitul legal de documente, opera orfană, încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe etc. 

În condițiile deficienței legislative și a lipsei unui control sever în privința recunoașterii drepturilor de proprietate intelectuala în R. Moldova, vicerectorul Elena Prus a intervenit, în câteva rânduri, cu apelul la respectarea culturii informației și a drepturilor de autor, a aderării la practicile internaționale antiplagiat.

Workshop-ul a fost organizat de Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM în colaborare cu Scolile Doctorale ULIM.

Pentru a face lumină referitoare la percepția chestiunii plagiatului în cadrul ULIM, vă invităm să lecturați  materialul ULIM contra plagiatului, semnat de dl Perre Morel, profesor din Canada, fost vicedirector al Institutului de Cercetări Filologie și Interculturale, publicat în revista INTERTEXT (nr.1/2, 2009).

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


07.12.2017