link)" />

ULIM va încheia un acord de colaborare cu Institutul de Aviație din Moscova

Recenta Conferință Internațională Information technologies, systems and networks ITSN-2017, organizată de ULIM a reunit profesori și specialiști din domeniul IT de la universități și instituții de profil din SUA, Marea Britanie, Belgia, România, Israel, Rusia, Bulgaria, Pakistan, Arabia Saudită, Ucraina și R. Moldova. Experții au analizat chestiuni ce țin de formularea unor politici în domenii extrem de actuale la nivel național și internațional, precum tehnologiile informaționale, securitatea informației, securitatea și apărarea bazate pe IT, e-guvernarea, tehnologiile informaționale în instruire, analiza semnalelor și imaginilor etc. (link)

O participare de primă importanță la eveniment a fost cea  a dlui Oleg Brehov, dr. hab. profesor la Institutul de Aviație din Moscova (Universitatea Națională de Cercetări Științifice) / Московский Aвиационный Институт (Hациональный исследовательский университет). Cu acest prilej, domnia sa a avut o întrevedere cu rectorul academician Andrei Galben, vicerectorii Elena Prus și Vladimir Chirinciuc și academicianul Veaceslav Perju, șeful Institutului pentru Tehnologii Informaționale Avansate din cadrul ULIM.

În urma discuțiilor, s-a decis inițierea unui schimb de bune practici și parteneriate dintre ULIM și Institutul de Aviație din Moscova, prin încheierea unui acord de colaborare, ce va stipula derularea unor proiecte educaționale și științifice, valorificarea unor oportunități de creştere a calităţii învăţării prin schimburi de profesori și cercetători etc.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


26.10.2017