ULIM va încheia un acord de colaborare cu Universitatea ”Transilvania” din Brașov

Vicerectorii Elena Prus și Vladimir Chirinciuc au avut o întrevedere cu dna Elena Cocaradă, profesoară dr. la Universitatea ”Transilvania” din Brașov pentru inițierea unor parteneriate fructuoase dintre instituțiile noastre. Un prim pas va fi încheierea unui acord de colaborare interuniversitară privind cercetarea și activitățile academico-didactice, în prima decadă a lunii decembrie și o convenție în direcția cooperării în cadrul Programului UE Erasmus+ în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

La discuție au mai participat dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistenţă Socială şi Sociologie „Nicolae Sali” și dl Petru Negură, profesor responsabil de relațiile internaționale în cadrul aceleiași facultăți.

Dna Elena Prus a menționat preocuparea majoră în ceea ce privește internaționalizarea Școlilor Doctorale ULIM, noile deschideri pe care Erasmus+ le oferă și crearea unui consorțiu. Domnia sa a apreciat Școala de științe socio-umane din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov, unde s-au format o parte dintre elitele academice de la noi.

Inițierea de parteneriate cu una dintre marile instituții de învățământ superior din România

”Ținând cont de succesul colaborărilor noastre cu instituții din alte țări ale lumii, cooperarea Universității ”Transilvania” din Brașov cu ULIM are toate perspectivele să fie una fructuoasă. Suntem dornici să învățăm de la partenerii noștri și, la rândul nostru,  să le oferim ocazii de a învăța de la noi”, declară dna Elena Cocaradă.

”La Universitatea ”Transilvania” din Brașov, unde am susținut un curs, am avut șansa de a colabora cu doamna profesoară Elena Cocaradă, în cadrul unei mobilități academice extraordinare. Sperăm să creăm oportunități de dezvoltare în ambele sensuri”, afirmă dl Petru Negură.

Dna Svetlana Rusnac a prezentat experiența parteneriatelor Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială cu universități din România și s-a arătat satisfăcută de acest nou început. Astfel, deja a început elaborarea unui plan de activități cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității "Transilvania" din Braşov. 

Universitatea "Transilvania" din Braşov  este o instituţie de învătământ superior de stat, cu o tradiţie de peste o jumătate de secol, care, prin oferta de educație, prin cerctarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României. Universitatea cuprinde optsprezece facultăţi, un număr de aproximativ 20 000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, cu 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR.

În fiecare an, Universitatea ”Transilvania” din Braşov este o destinație preferată pentru sute de studenți şi profesori din toate țările Uniunii Europene, angrenați în programe de schimburi academice şi la rândul ei, participă prin studenţii şi profesorii ei la activităţi de educaţie şi cercetare în cele peste 250 de universități din Europa şi din alte spații culturale, cu care are încheiate acorduri de colaborare.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


20.11.2017