Ultima conferință aniversară ULIM
Arta traducerii din perspectivă interdisciplinară și interculturală

La ora aceasta, la ULIM, este în plină desfășurare Conferința științifică studențească interuniversitară „Arta traducerii din perspectivă interdisciplinară și interculturală”, dedicată aniversării a 25-a de la fondarea instituției noastre. Studenți ULIM și ai Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți dezbat următorii vectori de cercetare - traducere și limbaje specializate, terminologie și monitorizare documentară multilingvă, procedee tehnice în traducere, terminotică, traducere literară și aspecte lingvoculturologice, interpretariat și comunicare interculturală, didactica traducerii etc.

Evenimentul reprezintă o încheiere frumoasă a seriei de conferințe aniversare ale ULIM, remarcă vicerectorul Vladimir Chirinciuc. Domnia sa a rostit un discurs inaugural, explicând metamorfozarea textului prin traducere și mecanismele de lucru ale profesionistului în acest domeniu.

Formarea traducătorilor, la ULIM, o școală de primă importanță în RM

”Traducerea este o simbioză dintre lingvistică și extralingvistică, dintre text și contextul cultural”, afirmă Vladimir Chirinciuc. Domnia sa și-a exprimat satisfacția în privința condițiile excelente, la ULIM, oferite pentru formarea viitorilor traducători, care vor fi implicați în activități de nivel global.

Dl Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică ”Petru Roșca”, a transmis mesajul de salut al dnei Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, cu încurajare a studenților în activități prolifice de cercetare științifică universitară.

”ULIM este printre instituțiile fruntașe de învățământ superior în materie de cercetare științifică studențească nu doar la nivel național, ci și regional. În anul trecut universitar, un grup de studenți ULIM au fost apreciați pentru lucrările realizate și prezentate la universități București și Craiova. Or, formarea traducătorilor, la ULIM, este o școală de primă importanță pentru spațiul nostru”, menționează dl Ghenadie Râbacov.

La conferință ia parte activă și dna Inesa Foltea, președinta Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova, care este absolventa ULIM.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.11.2017