UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA (ULIM), în conformitate cu decizia Senatului din 29 iunie 2016 (proces-verbal nr. 9) anunță concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul Facultăților

A N U N Ț

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA (ULIM), în conformitate

cu decizia Senatului din 29 iunie 2016 (proces-verbal nr. 9) anunță concurs pentru ocuparea

posturilor didactice în cadrul Facultăților ULIM la următoarele catedre:

Facultatea Drept, Catedra Drept Public:

Conferențiar universitar – 8 unități;

Lector universitar – 3 unități;

Facultatea Drept, Catedra Drept Privat:

Conferențiar universitar – 5 unități;

Lector universitar – 6 unități;

Facultatea Științe Economice, Catedra Business și Administrare, Relații Economice

Internaționale și Turism:

Profesor universitar – 2 unități;

Conferențiar universitar – 7 unități;

Lector universitar – 4 unități;

Facultatea Științe Economice, Finanțe, Bănci și Contabilitate:

Conferențiar universitar – 3 unități;

Lector universitar – 3 unități;

Facultatea Științe Economice, Catedra Matematică și Statistică:

Lector universitar – 2 unități;

Facultatea Biomedicină și Ecologie, Catedra Medicină Fundamentală și Ecologie:

Conferențiar universitar –2 unități;

Lector universitar – 3 unități;

Facultatea Biomedicină și Ecologie, Catedra Tehnologia şi Analiza Produselor

Medicamentoase şi Cosmetice:

Profesor universitar – 1 unitate;

Lector universitar – 2 unități;

Facultatea Biomedicină și Ecologie, Catedra Silvicultură și Grădini Publice:

Conferențiar universitar – 1 unitate;

Facultatea de Litere, Catedra Filologie Romanică ,,Petru Roşca”:

Profesor universitar – 3 unități;

Conferențiar universitar – 4 unități;

Lector universitar – 5 unități;

Facultatea de Litere, Catedra Filologie Germanică:

Conferențiar universitar –2 unități;

Lector universitar – 9 unități;

Facultatea Informatică, Inginerie și Design, Catedra Tehnologii Informaţionale şi

Calculatoare:

Conferențiar universitar – 1 unitate;

Lector universitar – 2 unități;

Facultatea Informatică, Inginerie și Design, Catedra Design:

Conferențiar universitar – 2 unități;

Lector universitar – 3 unități;

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Catedra Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei:

Conferențiar universitar – 4 unități;

Lector universitar – 7 unități;

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Catedra Sociologie și

Asistență Socială „Nicolae Sali”:

Conferențiar universitar – 1 unitate;

Lector universitar – 4 unități;

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Catedra Relații

Internaționale, Politologie și Istorie:

Conferențiar universitar – 3 unități;

Lector universitar – 3 unități;

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Catedra Jurnalism și

Relații Publice:

Profesor universitar – 1 unitate;

Conferențiar universitar – 2 unități;

Lector universitar – 2 unități;

La concurs se înscriu candidații care întrunesc condițiile stipulate în Regulamentului cu

privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățămînt superior, aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 21.09.2010, care urmează să depună și să înregistreze

cererea de înscriere și dosarul la Secția Resurse Umane, ULIM, la adresa: mun. Chișinău, str.

Vlaicu Pârcălab, nr. 52, bir. 225, în perioada 29 iulie – 28 august 2016, între orele 09.00-17.00,

de luni pînă vineri.

Conform Deciziei Senatului ULIM, față de candidații la posturile didactice menționate

este înaintată o cerință suplimentară – cunoașterea unei limbi de comunicare internațională

(engleza, franceza, germana, spaniola).


26.07.2016