Va fi inițiat un parteneriat între Universitatea din Szeged, Ungaria și ULIM

Șefi ai departamentelor de relații internaționale, manageri universitari și responsabili ai centrelor de reușită universitară din republică s-au reunit, recent, în cadrul unui seminar, cu tema - Internaționalizarea universităților din RM, membre ale Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), organizat de Antena din Chișinău a AUF. Participanții au fost instruiți de un specialist notoriu în această direcție – dl. Peter Kruzslic, director administrativ, dr. conf. la Universitatea din Szeged, Ungaria.

Seminarul s-a înscris în axa strategică a AUF - de dezvoltare interculturală și deschidere internațională. Favorizarea schimburilor de bune practici, prin încurajarea cooperării universităților cu importante rețele internaționale în vederea derulării unor proiecte comune, în funcție de contextul lor lingvistic, tematic și geografic – au fost obiectivele esențiale.

Internaționalizarea universităților, membre ale AUF

Dr. Peter Kruzslic a prezentat modelul de internaționalizare al Universității din Szeged, una dintre puținele instituții maghiare unde există un potențial francofon și francofil remarcabil și unde limba franceză este privilegiată. Universitatea este inclusă într-o serie de clasamente mondiale. Este a 15-a cea mai bună dintre instituțiile Europei Centrale și Asiei Centrale și intră în primele 500 de poziții în clasamentul celor mai performante universități din lume, având și calificativul „excelența universitară”, acordat de U-Multirank.

Dl. Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică „Petru ROȘCA” și responsabilul CRU, a făcut o amplă prezentare a proiectelor internaționale în care este implicată ULIM și a contribuției Facultății de Litere la popularizarea francofoniei regionale. Domnia sa a vorbit, de asemenea, despre Colocviul Internațional La Francopolyphonie, devenit un brand regional, ce adună, anual, cercetători cu renume mondial.

Distinsul oaspete a rămas profund impresionat de aceste reușite și s-a arătat deschis pentru inițierea unui parteneriat între Universitatea din Szeged și ULIM. La discuții au participat și lectorii Eleonora Mihăilă și Svetlana Saracuța.

După www.languages.ulim.md


06.03.2017