VIDEO Miting de doliu în memoria lui Andrei Galben, rector academician al ULIM

Mitingul de doliu consacrat rectorului Andrei Galben a fost deschis de dl Vladimir Chirinciuc, vicerector pentru relații internaționale, care a dat citirii necrologului oficial al comunității academice ULIM.

(LINC)
La ceremonie, au rostit discursuri emoționante o serie de personalități academice și culturale, între care dl Ion Tighineanu, vicepreședintele AȘM, fost vicerector ULIM, dl Gheorghe Postică, șeful Cabinetului Ministrului Educației Naționale, Culturii și Cercetării, scriitorul și academicianul Nicolae Dabija, dr. Gheorghe Belostecinic, rectorul ASEM, președintele Consiliului Rectorilor din Moldova, scriitorul Andrei Strâmbeanu etc.

Între discipolii regretatei personalități care au luat cuvântul au fost dr. conf. univ. Ludmila Coadă, șefa Școlii de Doctorat ULIM, dr. conf. univ. Serghei Țurcan, secretarul științific al Senatului ULIM, dr. Dragoș Vicol, șeful Consiliului Coordonator al Audiovizualului etc.

Vă propunem spre vizionare un documentar, realizat la mitingul de doliu, organizat în ziua funeraliilor academicianului Andrei Galben, din 20 decembrie 2017.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

VIDEO: Andrei Colța


22.12.2017