Ziua Internaţională a Francofoniei
ULIM va reuni personalități notorii de pe toate continentele

În calitate de stat membru al Organizației Internaționale a Francofoniei, RM celebrează, la 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei. Evenimentul este marcat, anual, printr-o serie de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice. ULIM este una dintre cele mai apreciate instituții universitare de la noi, în plan extern, ca promotoare a valorilor francofone, ce reunește, în permanență, personalități valoroase, cu aceste ocazii.

În acest an, Catedra Filologie Romanică ”Petru Roșca” și Centrul de Reușită Universitară, împreună cu studenții Facultății de Litere, dar și cu tinerii africani, au pregătit un program artistic deosebit. Ceremonia de inaugurare a Zilelor Francofoniei, la ULIM, va avea loc luni, 21 martie, la ora 13.00, în Aula Magnifică. Evenimentul francofon central din săptămâna viitoare va fi Colocviul Internațional ”Francopolifonia”, la care și-au anunțat participarea somități din sfera științei filologice din mai multe state.

Oferte practice pentru studenți de a munci la întreprinderi europene

Azi, dl. Ghenadie Râbacov,  șeful Catedrei Filologie Romanică ”Petru Roșca” și responsabil în cadrul  Centrului de Reușită Universitară, a acordat un interviu interesant pentru Radio ”ECO FM”,  despre beneficiile practice ale francofoniei pentru studenții universității noastre. 

”ULIM este o insti­tu­ţie extrem de dina­mică și foarte bine orga­ni­zată. Aici francofo­nia uni­ver­si­tară este la ea acasă. Din 1997, la ULIM, acti­vează filiera franco­fonă „Ges­tio­na­rea între­prin­de­ri­lor”, în cadrul căreia au fost rea­li­zate mai multe proiecte  inter­na­ţio­nale, inclu­siv eliberarea dublei diplome pen­tru absol­venţii ciclu­lui licenţă, împre­ună cu Universita­tea din Orleans, Franţa.

Mai mult, cer­ce­tă­to­rii fran­co­foni ulimiști sunt cunos­cuţi departe de frontierele republicii. Pro­fe­sori ca Ana Guțu, Lud­mila Home­tko­v­ski, Ion Manoli, Victor Untilă, Vita­lie Gamurari, Alexandru Cauia și mulți alții sunt mân­dria universității”, susține intervievatul.

Lideri ai învățământului universitar investesc în discipolii lor

”Rectorul universității, academicianul Andrei Galben, este, de asemenea, fascinat de limba și cultura lui Voltaire. Prim-vicerectorul Ana Guțu deține funcții de conducere în cadrul instanțelor AUF, fiind cunoscută și ca expert în materie de management universitar și învățământ superior la Consilieul Europei.

Grație acestor doi lideri, care gândesc pe termen lung și investesc în discipolii domniilor lor, ULIM a devenit o instituție orientată spre inovație și internaționalizare, care privilegiază atât predarea și învățarea limbii franceze, cât și cercetarea și excelența academică.

Colocviul Internațional ”La Francopyphonie”, organizat anual, în luna martie, a devenit un „brand” regional și reunește, de fiecare dată, personalități notorii de pe toate continentele”, declară dl. Ghenadie Râbacov. Interviul integral poate fi audiat și citit aici:

http://ecofm.md/index.php/component/k2/item/132-intre-da-si-nu-18-03-2016

http://gribacov.ulim.md/despre-francofonia-universitara-la-postul-de-radio-eco-fm/.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


18.03.2016