Ziua Mondială a Turismului la ULIM

Cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului, la ULIM, s-a desfășurat conferința științifico-practică Dezvoltarea turismului la începutul secolului XXI: turismul sustenabil pentru dezvoltare, organizată de Catedra Bazele agriculturii, resurse energetice și industriale, turism din cadrul Facultății Științe Economice.

O participare activă la conferință au avut viitorii economiști din anii II și III. Liuda Calin s-a referit la practica studenților în domeniul turismului în Bulgaria, iar Vladimir Dalnițchi a prezentat aspecte privind organizarea serviciilor în domeniul alimentării publice în restaurantele din Chișinău ș.a.

Asemenea seminare fac parte din arsenalul mijloacelor moderne, interactive de predare, utilizate la ULIM și contribuie la asigurarea calității în procesul de studii. Conform statisticilor internaționale de profil, anual, crește numărul turistilor la nivel mondial. Totodată, tot mai mulți cetățeni ai R. Moldova călătoresc prin țară și străinătate. Atfel, turismul, această ramură a industriei, ar putea aduce un profit important bugetului statului. Dar această perspectivă este posibilă doar în cazul conjugării eforturilor specialiștilor din domeniul practic, academic și a autorităților din domeniu.

Mai multe semne de întrebare le ridică turismul modern, spun specialiștii. În afara investițiilor în restaurări, cu păstrarea originalității obiectivelor istorice, (iar aici trebuie să fie inclusă și pregătirea specialiștilor în domeniu, care sunt rari la Chișinău), am mai include și istruirea, pornind de la manualele școlare, în spiritul cunoașterii și promovării valorilor autentice naționale. Fiecare localitate ar trebui să-și valorifice patrimoniul,  să inaugureze muzee ale valorilor locale, care deseori se dovedesc a fi chiar de nivel mondial – spre exemplu, cum e cazul lingvistului Eugen Coșeriu, născut în Mihăileni, Râșcani, a astronomului Nicolae Donici, originar din Dubăsarii-Vechi, Criuleni ș.a.

Turismul durabil înseamnă turism ecologic

Crearea unei noi fațete a turismului modern este imperios dictată de problema poluării mediului ambiant, chestiune discutată la eveniment. Conform unor statistici recente, circa 5% din emisiile de carbon de pe planetă provin din sfera turismului. Consiliul Europei atenționează că dacă nu vor fi luate măsuri, încasările în acest domeniu, care la moment sunt considerabile, vor scădea, anual, cu circa 5 mlrd euro pe an, până în anul 2080. Specialiștii caută soluții privind implementarea practicilor bune ecologice. Spre exemplu, în multe hoteluri din diferite țări este din plin folosită energia soarelui, energia eoliană în scopul generării energiei termice, apa recondiționată este folosită în scopuri tehnice, etc. Acete practici contribuie nu doar la economisirea mijloacelor financiare, ci și la protejarea resurselor naturale, folosirea lor rațională în scopul asigurării exploatării lor și pentru generațiile viitoare.

Despre acestea și alte probleme ale turismului autohton, în contextul dezvoltării durabile și a colaborării internaționale, au discutat participanții conferinței științifico-practice de  la ULIM. La manifestare au participat dna Elena Sava, director al Agenției de turism “Stil-Tur”, dr. conf. univ. ULIM; dl. Veaceslav Nanu, director general adjunct al hotelului „Dacia”; dna Galina Lisa, conf. univ. ULIM, Alexandru Gribincea, dr. hab. ULIM, dl. Igor Barcari, conf. univ. ULIM, expert în domeniul contabilitate, turism, management, analiză economică și ecologie și alți oaspeți de onoare.

Alina Rusu, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


28.09.2017