Borş Veronica

grad superior în biblioteconomie Email: vghetu@ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Şef serviciu „Resurse Electronice şi Tehnologii  Informaţionale”

Disciplinele predate la ULIM.

Disciplinele predate la ULIM

Bazele culturii informaţiei.

Domeniile de interes ştiinţific

Tehnici şi tehnologii informaţionale în activitatea instituţiilor info-documentare. Managementul resurselor electronice. Cultura informaţională a utilizatorilor.

Premii naţionale/ internaţionale/ Invenţii brevetate

Cel mai Bun Bibliotecar al Anului (2003; 2007; 2008).


11.06.2013