Corghenci Ludmila

grad superior în biblioteconomie Email: lcorghenci@ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Director adjunct al Departamentului Informaţional Biblioteconomic.

Disciplinele predate la ULIM

1)    Bazele culturii informaţiei;

2)    Mini-cursuri, traininguri, programe de învăţare: „Elaborarea, orânduirea şi citarea referinţelor bibliografice”.

Domeniile de interes ştiinţific

Management organizaţional pentru instituţiile informaţional-bibliotecare. Managementul resurselor umane în biblioteci. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor. Funcţia ştiinţifică a bibliotecii universitare. Planificarea strategică în instituţiile informaţional-bibliotecare. Cultura informaţiei şi a învăţării.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Comisia Republicană de Atestare a Bibliotecarilor (2006-2009); Comisia de Atestare a Camerei Naţionale a Cărţii (2006-prezent); expert al proiectelor biblioteconomice la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2005-2011).

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

1)    Revista „Biblioteca”, Bucureşti (1993-2008);

2)    Buletinul trimestrial al Şcolii de Biblioteconomie din Republica Moldova (2001-2006);

3)    Symposia Investigatio Bibliotheca (2009-prezent).

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

Medalia „Meritul Civic” (2010).

Premii naţionale/ internaţionale/ Invenţii brevetate

Cel mai Bun Bibliotecar al Anului (1995; 1998).


11.06.2013