Panaghiu Tatiana

gradul II în biblioteconomie Email: tpanaghiu@ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Şef oficiu „Prelucrarea Analitico-Sintetică a Resurselor Info-Documentare”.

Disciplinele predate la ULIM

Iniţiere în Biblioteconomie: informare, documentare.

Domeniile de interes ştiinţific

Aspecte psihologice ale relaţiei bibliotecar-cititor. Impactul accesului liber la raft asupra relaţiei bibliotecar-beneficiar şi formării personalităţii studenţilor, în special asupra culturii informaţionale a celor din urmă. Fişierul de Autoritate Persoane Fizice: conceptualizări şi probleme. Descrierea bibliografică a resurselor. Catalogarea şi indexarea documentelor: aspecte ale clasificării şi indexării. 

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Comisia Naţională de Clasificare şi Catalogare (din anul 2010).

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

1) ProLibris (2003-2004);

2) Buletinul Comisiei Naţionale de Clasificare şi Catalogare (2010-prezent).

Premii naţionale/ internaţionale/ Invenţii brevetate

„Cel mai bun bibliotecar al anului 2010”.


11.06.2013