Sochircă Zinaida

master în economie, grad superior în biblioteconomie Email: zsochirca@ulim.md

Blog: http://library.ulim.md

Funcţia/poziţia ocupată

Director general al Departamentului Informaţional Biblioteconomic.

Domeniile de interes ştiinţific

Management organizaţional. Managementul schimbării şi strategic în bibliotecă. Cultura organizaţională  in instituţia info- bibliotecară. Informatizarea instituţiei informaţional-bibliotecare.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Consiliului Director al Bibliotecilor din învăţământul universitar şi mediu de specialitate; Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/  internaţionale (cele mai relevante)

Responsabil de ediţii ştiinţifice, membru al colegiului redacţional  „Symposia Investigaţio Bibliotheca” (2009-2012); Symposia Professorum. Seria  „Biblioteconomie. Informare. Documentare”, Chişinău, (1999-2008 ); „Colecţia de biobibliografii „Universitaria” (1998-2012); Colecţia „Studiorum  ,(2007); Colecţia „Scriptio” – 1 („Publicaţiile Facultăţii Istorie şi Relaţii  Internaţionale  (1997-2007)”; Colecţia „Patrimonium” 1 („Cărţi rare din colecţiile DIB”), 2007; dicţionar biobibliografic „Bibliotecarii ULIM”(2007).

 

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

1)    Medalia ULIM(2001);

2)    Ordinul ULIM (2002);

3)    Medalia „Meritul Civic” (2002);

4)    Ordinul ULIM (2011).

 

Premii naţionale/ internaţionale/ Invenţii brevetate

„Cel mai Bun Bibliotecar al anului” (1997,  2002).11.06.2013