Ulianovschi Xenofon

doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar Email: xenofon58@yahoo.com

Funcţia/poziţia ocupată

Conferenţiar universitar la Catedra Drept Public.

Disciplinele predate la ULIM

1)    Drept penal (partea generală);

2)    Drept penal (partea specială);

3)    Drept penal comparat;

4)    Drept penal comparat;

5)    Drept penal militar.

Domeniile de interes ştiinţific

Drept penal, Drept penal comaparat, Drept penal militar.

Membru al consiliilor naţionale/internaţionale de experţi (cele mai relevante)

Membru al „Crans Montana Forum”; Membru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni de pe lângă Consiliul Europei; Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova; Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Reprezentanţa din Republica Moldova (formator al cadrelor juridice în Forţele Armate ale Republicii  Moldova);  Institutul pentru Reforme Penale din Republica Moldova; COLPI; Institutul de Politică Legislativă din Europa, cu sediul la Budapesta (formator în justiţia militară şi legislaţia penală a judecătorilor şi procurorilor din  Letonia, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan (1999-2001); Crans Montana Forum (Geneva, Elveţia, 1999; Paris, Franţa, 2000).

 Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale/internaţionale (cele mai relevante)

Revista Asociaţiei Judecătorilor din Moldova „Themis”; Revista de studii şi cercetări juridice „Eurodreptul”, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti.

Deţinător al distincţiilor guvernamentale şi/sau internaţionale

1)    Medalia „În serviciul Patriei” (gradele I-III);

2)     Diplomă de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.