Biroul Senatului

Biroul Senatului ULIM 

Nr.
d/o

Numele, Prenumele

Titlul și gradul științifico-didactic, funcția

1.

Galben Andrei

 Rector ULIM, Președintele Senatului                                                     

2.

Guțu Ana

 Prim-vicerector ULIM, Doctor, Profesor Universitar, Vicepreședinte

3.

Moldovan-Batrînac Viorelia

 Vicerector ULIM, Doctor, Conferențiar Universitar, Vicepreședinte

4.

Galben Ilian

 Vicerector pentru dezvoltarea strategică și politica economică, Doctor, Conferențiar Universitar

5.

Țurcan Serghei

 Secretarul Științific al Senatului, Doctor, Conferențiar Universitar

6.

Șestacovschi Igor

 Președintele Senatului Studențesc


16.05.2010