Conferința științifico-practică națională cu participare internațională: ”Intervenții psiho-sociale în cadrul tulburărilor din spectrul autist” la ULIM

La 1 noiembrie 2018, ULIM în parteneriat cu Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Fundația Ancora Salvării, Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova și Asociația Obștească ”SOS Autism” au organizat Conferința științifico-practică națională cu participare internațională : ”Intervenții psiho-sociale în cadrul tulburărilor din spectrul autist”, în cadrul căreia s-au întrunit experți, profesori, studenți și părinți.

La inaugurarea conferinței, mesaje de salut au adresat: conf. univ. dr. Carolina Galben, prorector pentru Dezvoltare Strategică și Politică Economică, lect. univ. drd. Svetlana Haraz, șef Catedra Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”, conf. univ. dr. Gholamali Mohammadifard și Inge Jose Smelik, președintele Fundației Ancora Salvării, care au remarcat necesitatea organizării unor asemenea evenimente pentru profesioniștii în asistența psiho-socială și au apreciat complexitatea subiectului abordat. Lucrările conferinței au fost structurate în secțiuni constituite din prelegeri publice ale distinșilor experți din domeniu, precum: Olga Bogdashina, expert internațional în domeniul autismului (”Percepția senzorială în autism” și ”Modalități de intervenție în lucrul cu copiii cu autism”), Marina Calac, medic pediatru (”Screening în tulburarea din spectrul autist și depistarea timpurie”), Inge Jose Smelik, președintele Fundației Ancora Salvării (”Bunele practici în asistența copiilor cu autism”), Aliona Dumitraș, fondator ”SOS Autism (”Autismul o provocare pentru Republica Moldova”), Olga Guzun, director administrativ ”SOS Autism” (”Rolul părintelui în echipa terapeutică”). Specialiștii au conferențiat despre problemele copiilor cu tulburări din spectru autism (TSA), dar și despre incluziunea lor socială, interesele și comportamentele atipice,  manifestările și simptomele autismului, fiind prezentate și recomandări de supraveghere a copiilor autiști.

Conform datelor statistice internaționale problema copiilor cu tulburări din spectru autist este în creștere, astfel dacă în anul 2000 cazurile copiilor cu TSA era 1 din 150 de copii, pentru anul 2016, numărul înregistrat este de 1 caz la 36 de copii.

 Serviciul de Presă, ULIM


01.11.2018