Conferința Științifică Studențească ”Armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene”.

Studenții facultății Drept ULIM participă astăzi la Conferința Științifică Studențească ”Armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene”.

Discursurile de deschidere susținute de conf. univ. dr. Lilia Mărgineanu, decanul Faculății Drept, conf. univ. dr. Serghei Țurcanu, șef Catedra Drept Public, conf. univ. dr. Natalia Osoianu și conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, au încurajat studenții ca în cariera de juriști să acționeze cu responsabilitate,  diligență și corectitudine, urându-le succese, performanță  și realizări demne de respect. Conferința se desfășoară pe următoarele secțiuni tematice: Ordinea juridică a UE și a instituțiilor comunitare; Politicile UE; Ajustarea și armonizarea legislației  Republicii Moldova cu standardele UE.

Serviciul de Presă, ULIM


13.12.2018