Flash mob de Ziua Internațională a Limbii Materne - Promovarea diversității culturale și lingvistice ca exercițiu de autoguvernanță studențească

Studenții de la Facultatea de Litere/Faculty of Letters au marcat, în data de 21 februarie, Ziua Internațională a Limbii Materne. Activitățile de instruire dedicate rolului și statutului limbii materne au culminat într-un flash mob de promovare a diversității culturale și lingvistice.

Celebrarea Zilei Internaționale a Limbii Materne este un excelent exercițiu de autoguvernanță studențească, reflectat în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, punctele 5 și 6: „(5) Centrarea pe valorile și standardele europene, naţionale şi ştiinţifice universale; (6) Interculturalitatea şi garanţia identităţii etnice şi culturale”.
Felicităm studenții din anul I, grupa 181 E, și coordonatorul acestei activități, Inga Guscova, lector universitar, pentru organizarea și desfășurarea unei activități utile, inedite și instructive.
Programul de Autoguvernanță studențească pe care îl pregătesc studenții Facultății se bazează pe activități de promovare a următoarelor principii prioritare:
(1) promovarea egalității armonizate a drepturilor, șanselor și responsabilităților studentului în desfășurarea proceselor universitare de predare-învățare-evaluare în echilibru cu autoevaluarea permanentă;
(2) valorificarea pedagogiei diferențiate în procesele educaționale de nediscriminare pe criterii lingvistice, socio-economice, etnice, politice, culturale, socio-profesionale, personale sau individuale etc.;
(3) cultivarea comunicării profesionale, a atitudinii de echidistanță și a spiritului de echitate în dialogul academic student-profesor, student-student și în relațiile interumane per ansamblu.
Facultatea de Litere


22.02.2019