Inaugurarea „Campaniei în Sprijinul Absolventului de Succes”, ediția 2019

La 6 februarie curent, în cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic (DIB) s-au întrunit studenții și conducătorii științifici ai proiectelor de licență/master/doctor la inaugurarea „Campaniei în Sprijinul Absolventului de Succes ULIM”, ediţia 2019.

Directorul DIB Irina Botnaru, a prezentat recomandări utile pentru procesul de informare și documentare privind scrierea lucrării științifice, utilizarea etică și corectă a referințelor,  dar și identificarea resurselor electronice și a platformelor academice. În cadrul evenimentului prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, a încurajat absolvenții să-și asigure un nivel înalt de pregătire profesională, prin actualizarea continuă a cunoștințelor, sporirea competențelor și utilizarea oportunităților de însușire a deprinderilor de specialitate.

„Campania în Sprijinul Absolventului de Succes”– este o activitate complexă de informare, documentare şi învăţare, orientată pentru satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor informaţionale, de mare actualitate în perioada de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat (elaborarea, prezentarea şi susţinerea tezelor de licenţă; susţinerea examenelor de absolvire; rezumate şi rapoarte etc.).

DIB garantează accesul organizat şi continuu la informaţie în scopul dobândirii şi reînnoirii capacităţilor necesare pentru o participare susţinută într-o societate cognitivă. Pentru a obține mai multe informații studenții sunt îndemnați să apeleze la ajutorul colaboratorilor din cadrul DIB sau să acceseze online link-ul: http:// library.ulim.md/

Serviciul de Presă, ULIM

 


06.02.2019