Skip to main content
Manifestări științifice

15 ianuarie 2013 – Testul de limba engleză pentru aplicanţii Programului Erasmus Mundus EMP-AIM

Stimaţi aplicanţi ai Programului Erasmus Mundus EMP-AIM anunţăm că testul de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză va avea loc pe 15 ianuarie 2012, la ora 10:00, în aud. 308, etajul 3, ULIM.

Testul va consta din două probe, scrisă şi, respectiv orală. La proba scrisă, candidaţii vor primi un set de 20 de întrebări cu trei variante de răspuns, după care vor trebui să alcătuiască un scurt eseu asupra unui anumit subiect sau situaţie. Proba orală va consta în extragerea unui bilet, în baza căruia aplicantul va purta o discuţie cu profesorul responsabil pentru examinarea competenţelor de comunicare ale candidatului. Pentru a putea participa la test, solicitantul trebuie să prezinte o copie a formularului de evaluare a competențelor lingvistice (LANGUAGE PROFICIENCY ASSESSMENT FORM), pe care îl poate descărca direct de pe site-ul Proiectului EMP-AIM. Despre modalitatea aflării rezultatelor şi a altor detalii importante, Centrul pentru Cooperare Internaţională vă anunţă pe parcurs.

Leave a Reply