Skip to main content
Manifestări științifice

Cel de-al V-a Congres Internaţional al ISIPAR îşi desfăşoară lucrările la ULIM, 24-27 iunie, 2014

În perioada 24-27 iunie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova găzduiește cea de-a V-a ediție a Congresului Internațional al Asociaţiei Internaționale pentru Acceptare și Respingere Interpersonală (ISIPAR) cu genericul «Acceptarea și Respingerea Interpersonală».

La eveniment participă specialiști, experți de talie mondială din domenii precum psihologia, sociologia, antropologia, asistența socială, practicieni, cercetători şi cadre didactice  din mai multe ţări – Puerto Rico, Spania, Anglia, Estonia, Columbia, Grecia, SUA, Turcia, Israel, Pakistan, Bangladesh, India, Portugalia, Australia, Cehia, Letonia, Canada,  Rusia,  România și Republica Moldova.

În cadrul şedinţei de inaugurare a Congresului au luat cuvântul Rectorul ULIM, Academicianul Andrei Galben, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, precum şi înalţi oaspeţi, precum Dl. Ronald P.Rohner, directorul executiv ISIPAR, psiholog și antropolog remarcabil, Profesor Emerit în Studii Familiale și Antropologie la Universitatea din Connecticut, SUA,  dna Kate Bartlett, Adjunctul Prim-Secretarului pentru Cultură și Presă, Ambasada SUA în Moldova,   dl Vadim Moldovan, Profesor Universitatea CUNY, New York. În discursurile de inaugurare s-a menţionat faptul că evenimentul este deosebit de important, deoarece are scopul de a contribui la cunoașterea şi soluționarea unor probleme societale care capătă semnificaţie globală – aşa cum sunt Violența, Respingerea, Agresiunea, Excluziunea, Identitatea Gender, Relațiile Interpersonale etc.

La ceremonia de deschidere au fost prezenţi, de asemena şi reprezentanţi ai: Minsiterului Afacerilor Externe, Integrării Europene al RM; Ministerului Sănătăţii al RM; Ministerului Justiţiei al RM; Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei; SOROS Moldova, UNICEF Moldova, Caritas Moldova ş.a.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Internațională pentru Acceptare și Respingere Interpersonală (ISIPAR), proiectul comun ‘Casa Mare’, realizat în cooperare cu  Universitatea CUNY și Universitatea  Connecticut din Statele Unite ale Americii.  Asociația Internațională pentru Acceptare și Respingere Interpersonală a fost fondată în 2006 de către Ronald P. Rohner, psiholog și antropolog remarcabil, Profesor Emerit în Studii Familiale și Antropologie la Universitatea din Connecticut. Scopul ISIPAR este de a susține și  încuraja cercetările și practicile cu referință la problemele acceptării și respingerii interpersonale, care includ, dar nu se limitează la acceptarea și respingerea parentală, între semeni, în relații intime adulte și alte relații de atașament pe parcursul vieții. Această Asociație a fost fondată prin decizia primului Congres Internațional cu genericul  „Acceptarea și Respingerea Interpersonală”, care a avut loc la Istanbul, Turcia, la 24 iunie 2006.  Edițiile următoare ale Congresului s-au desfășurat bienal în Grecia, Italia și India.

Lucrările Congresului vor continua până în data de 27 iunie curent și vor fi deschise publicului larg. În zilele următoare agenda evenimentului va include mai multe comunicări şi dezbateri susţinute de specialişti în domeniu din ţară şi de peste hotare. Iata doar câteva dintre subiectele ce vor fi abordate la congres:

 • Acceptare-respingere Parentală, Control parental;
 • Violența, agresiunea în rândul adolescenților;
 • Asistența psihologică, medierea în relațiile Părinte – Adolescent;
 • Deprivarea emoțională;
 • Suicidul în rândul tinerilor, factori determinanți;
 • Schimbarea  relațiilor de dragoste și impactul asupra Acceptării-respingerii Parentale;
 • Anxietatea sociala;
 • Efectele comunicării în procesul de interrelaționare/transformare;
 • Climatul pshihoemoțional în instituțiile de învățământ;
 • Aprecierea comportamentului elevilor, studenților de către cadrele didactice;
 • Conflictul dintre educabili și profesori;
 • Rolul Acceptului-Respingeri profesorului în performanțele academice ale studenților;
 • Stresul Cadrului didactic – factor al comunicării dificile;
 • Relația dintre Statutul Social și nivelul de studii;
 • Aspecte de aculturare lingvistică a imigranților în Europa;
 • Abordări Psihologice ale identității.

Participantii au oportunitatea  să-şi prezinte cercetările, să participe la dezbateri, să interacționeze cu experți internaționali notorii și, nu în ultimul rând, să se afilieze la ISIPAR.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultați programul evenimentului, accesibil pe pagina web a universității: www. ulim.md sau a asociației www. http://www.isiparmoldova2014.org/

Vezi AICI discursul dnei Valentina Buliga la sesiunea de deschidere a evenimentului.

Leave a Reply