Skip to main content
Manifestări științifice

Francopolifonia 2014, ediţia a IX Deschideri pragmatice ale interculturalității

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova invită reprezentanţii presei şi comunitatea academică la deschiderea lucrărilor Colocviului Internaţional „Interculturalitatea și pragmatica prin prisma lingvisticii, literaturii, traducerii și comunicării”. Manifestarea va avea loc pe data de 28-29 martie curent, cu începere de la orele 10.00 în Aula Magnifica (etajul 4) a Universității Libere Internaționale din Moldova (str. Vlaicu Pârcălab, 52).

În condițiile mondializării interculturalitatea trebuie afirmată ca o regenerare a culturilor, sursă inepuizabilă a devenirii lor care survine numai în baza culturilor deja stabilite, impunînd o stare de dialog și comuniune, de cunoaștere epistemică, etică și pragmatică. Situîndu-se la confluența filosofiei limbajului, lingvisticii generale, noilor teorii ale comunicarii și ale cogniției, precum și a analizei discursului pragmatica traversează ansamblul  științelor umanistice.  În cadrul colocviului cercetătorii sunt invitați să propună contribuțiile lor pentru a putea proiecta noi deschideri lingvo-pragmatice și interculturale în vederea implementării unei interculturalități de perspectivă.

La acest eveniment şi-au anunţat participarea profesoridin peste 30 de universităţi din 14 țări ale lumii precum Franța, Canada,Algeria, Libia, Brazilia, Polonia, Grecia, Turcia, Rusia, Coreea de Sud,Ucraina, Lituania, inclusiv din 9 universități din România și 7 instituţii deînvăţământ superior li de cercetare din Republica Moldova. Personalităţinotorii din numeroase ţări îşi vor aduce contribuţia pentru optica pragmatică ainterculturalităţii prin comunicări variate şi originale.

La conferinţa de inaugurare vor  conferenţia  distinși invitați precum prof. univ.   Jacques DEMORGON, expert UNESCO;Marie-Christine FOUGEROUSE, conf. la Universitatea  « Jean Monnet » din Saint-Etienne și Rodica NAGY, prof. univ. la  Universitatea  « Ştefan cel Mare » din  Suceava. ULIM-ul va fi reprezentat de profesorii Ana GUŢU, Prim Vicerector, ULIM, Deputat în Parlementul R. Moldova; Elena PRUS, dr. hab., Directoare a institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale; Victor UNTILĂ, dr. hab., Vice-Director  ICFI.

Lucrările se vor desfăşura cu ușile deschise, fiind invitați la ULIM toti cei interesati de tematica colocviului.

 

Limbi de comunicare: franceză, română, engleză, spaniolă, germană, rusă.

Persoană de contact:

Elena PRUS, prof. univ. dr.hab.,

Director ICFI ULIM,

Tel: (003732 2) 20 59 26

[email protected]

www.icfi.ulim.md

Leave a Reply