Skip to main content
Manifestări științifice

„INOVAREA ÎN BIBLIOTECĂ: Accente de management. Diversificarea serviciilor şi produselor informaţionale”.

În perioada de 20-21 februarie 2014 a avut loc ediţia a 6-a Symposiei Investigatio Bibliotheca cu genericul: „INOVAREA ÎN BIBLIOTECĂ: Accente de management. Diversificarea serviciilor şi produselor informaţionale”.

            Organizatori: Departamentul Informaţional Bibliotecnomic ULIM, Biblioteca Naţională a României

      Cadru de organizare:  Acord de colaborare, semnat la 21 septembrie 2011, între Biblioteca Naţională a României şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

Ediţia a 6-a         Symposia Investigatio Bibliotheca a avut drept generic: „INOVAREA ÎN BIBLIOTECĂ: Accente de management. Diversificarea serviciilor şi produselor informaţionale”.

Reuniunea profesională anuală, organizată de Departamentul Informaţional Biblioteconomic începând cu anul 1997 (în diferite formate: până în anul 2008 – Symposia Professorum, secţiunea „Biblioteconomie. Informare. Documentare”)  a avut drept scop:

 • crearea unui cadru propice pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu
 • accentuarea dimensiunii informaţionale în structura instituţiei universitare, în societate în general
 • cunoaşterea/promovarea noilor servicii şi produse informaţionale, oferite de către instituţiile info-bibliotecare
 • încurajarea noilor direcţii  de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării
 • promovarea soluţiilor inovatoare de management aplicativ
 • promovarea bunelor experienţe: organizare, relaţii, logistică, lobbyng, advertising
 • augmentarea imaginii, importanţei, impactului funcţionării structurii info-bibliotecare în comunitatea servită.

 

Forme de organizare a lucrărilor:

 • şedinţe în plen (2 zile; prezentate 6 comunicări)
 • duplex-profesional Chişinău, ULIM – Bucureşti, Biblioteca Naţională (prezentate 4 comunicări)
 • paliere tematice („Dimensiunea  info-documentară a procesului de învăţare şi cercetare” – 8 comunicări; „Managementul inovaţional în Bibliotecă” – 4 comunicări; „Integrarea noilor tehnologii în activitatea bibliotecilor” – 3 comunicări)
 • prezentarea volumului „Studii de Arheologie şi Istorie: în onoarea profesorului Gheorghe Postică” (Chişinău, ULIM, 2013)
 • semnarea Convenţiei de Colaborare Profesională de către bibliotecile universitare
 • BiblioGala DIB-2013 (desemnarea, laudatio pentru cei mai buni profesionişti ai DIB în anul 2013)

 

Membrii de onoare ai Prezidiului Symposia (implicaţii cu mesaje de salut): dr. Ana Guţu, prim vice-rector ULIM, preşedintă Comisie APCE,  dr. habilitat Nicolae Ţâu, vice-rector pentru Relaţii Internaţionale, ULIM,  Lidua Costiuc, reprezentant al Ministerului Educaţiei, Mariana Harjevschi, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica, Zinaida Sochircă, director general al Departamentului Informaţional Biblioteconomic  ULIM.

 

Aria geografică, funcţională şi instituţională a participanţilor:

 • aria geografică: participanţi din Republica Moldova şi  România; din Republica Moldova: Chişinău, Bălţi, Orhei, Ungheni, Ialoveni
 • aria funcţională: manageri superiori şi funcţionali de bibliotecă, bibliotecari, cadre didactice, studenţi în biblioteconomie şi alte domenii
 • aria instituţională: reprezentanţi ai bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Bibliotecii Naţionale pentru Copii, Camerei Naţionale a Cărţii, Direcţiei Generale pentru Educaţiei, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, bibliotecilor de colegii şi şcolare, publice.

 

Prezenţa mass-media şi reflectarea informaţiei privind Symposia Investigatio Bibliotheca: Informaţie difuzată la Postul Radio Naţional, fiind prezentă la reuniune corespondentul E. Colac. Au fost oferite interviuri de către: dr. Ana Guţu, prim-vicerector ULIM, dr. Lidia Kulikovski, expert naţional.

 

Axe logistice ale Symposia Investigatio Bibliotheca:  optimizarea rolului şi locului bibliotecii în sistemul de învăţământ şi cercetare; stimularea, promovarea şi formarea gândirii/comportamentului inovativ al bibliotecarilor; bibliotecari angrenaţi în procesul inovaţional; valorificarea eficientă a resurselor deţinute – obiective inovaţionale; managementul calităţii; biblioteci digitale; instrumente ale accesului deschis; produse WEB; proiecte naţionale şi internaţionale.

În cadrul duplexului profesional Chişinău-Bucureşti au fost prezentate/audiate 4 comunicări ale profesioniştilor de la Biblioteca Naţională a României: „Perspective în activitatea Bibliotecii Naţionale a României în noul sediu” (conf. dr. Elena Tîrziman); „Proiectul DREAM, Digital Resources – Easy to Access and Manage” (dr. Adriana Borună); „65 de ani de la apariţia primului număr al Revistei „Biblioteca” (dr. Raluca Man); „Prezentare a publicaţiilor editate de Biblioteca Naţională a României” (dr. Ioana Mitea).

 

Indicatori statistici şi logistici. Impact:

 • total participanţi – 94 persoane, inclusiv participanţi (cu sau fără comunicări) din partea DIB – 21 persoane
 • programate – 25 comunicări, prezentate – 24 comunicări, inclusiv din partea ULIM, DIB  – 12 comunicări
 • 1 duplex profesional,  în cadrul căruia echipa profesioniştilor de la Biblioteca Naţională au susţinut 4 comunicări (audio-video, prezentări în Power Point)
 • invitat de onoare – dr. Ana Guţu, prim vice-rector ULIM, preşedinta Comisiei Cultură, Ştiinţă, Educaţie şi Mass-media a APCE, tema comunicării „Internetul şi Democraţia”
 • comunicări din exterior au fost prezentate de către:  conf. dr. Lidia Kulikovski, BMC „B.P Hasdeu”;  Valentina Chitoroagă, Camera Naţională a Cărţii; Rodica Avasiloaie, BŞ AMTAP; Elena Harconiţă, Lina Mihaluţă, BŞ US „Alecu Russo”, Bălţi; Elena Pintilei, BŞ UPS „Ion Creangă”; Ludmila Costin, BRŞA a UASM; Ecaterina Scherlet, BŞ UPS „Ion Creangă”; Vera Sobeţchi, Viorica Lupu, BRŞA a UASM; Ecaterina Zasmenco, BCU USM; Natalia Ghimpu, Filiala „Ovidius”, BMC „B.P. Hasdeu”
 • 11 comunicări prezentate de către bibliotecarii ULIM: Z. Sochircă, L. Corghenci, T. Panaghiu,   I. Cerneauscaite, E. Ţurcan, C. Popuşoi, D. Istratii, A. Vaşciuc, V. Moşneaga, V. Chitoroagă
 • procedura de semnare a Convenţiei de colaborare profesională de către 10 biblioteci universitare
 • 1 lansare de publicaţie instituţională
 • promovarea bunelor experienţe profesionale ale DIB, ale bibliotecilor universitare, crearea unui mediu de comunicare benefic (prin comunicări, prin BiblioGala DIB etc.)
 • elaborarea şi asigurarea participanţilor la Symposia cu materialul sinteză „Retro Symposia Investigatio Bibliotheca: Continuitate. Consecutivitate. Iniţiativă în cercetare”
 • acceptarea propunerii de a organiza anual, în perioada martie/aprilie o conferinţă de totalizare a anului biblioteconomic pentru toate reţelele de biblioteci din învăţământ în scopul promovării rezultatelor profesionale, definitivării problemlor, determinării obiectivelor, asigurării transparenţei în relaţiile cu fondatorii (sub egida Consiliului Director al Bibliotecilor din Învăţământ, bibliotecilor – centre biblioteconomice în domeniu, secţiunilor de profil ale Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.

 

Promovarea conceptului/impactului Symposia Investigatio Bibliotheca: difuzarea iniţială a conceptului reuniunii şi ulterior a programului prin intermediul adreselor electronice instituţionale şi ale reputaţilor specialişti în domeniu; amplasarea conceptului/programului pe site-ul DIB şi al Bibliotecii Naţionale, Bucureşti; difuzarea informaţiei concrete către biblioteci din ţară şi străinătate; editare materiale promoţionale; amplasarea informaţiei de monitorul din Holul blocului central ULIM; elaborarea şi prezentarea comunicatului final pe site-ul DIB şi ULIM etc.

Informaţia privind Symposia Investigatio Bibliotheca a fost mediatizată la postul Radio Moldova 1, urmând articole de conţinut informativ în publicaţiile de specialitate.

Ediţia a 6-a a Symposia Investigatio Bibliotheca este rodul profesional al echipei profesioniştilor de la DIB, bunul mers al lucrărilor reuniuni fiind asigurat de către Rectoratul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Leave a Reply