Skip to main content
Manifestări științifice

ÎNTRUNIREA CONSILIULUI ASOCIATIV AL AGENŢIEI UNIVERSITARE A FRANCOFONIEI

La data de 13 septembrie, la Paris, a avut loc întrunirea Consiliului Asociativ al Agenţiei Universitare a Francofoniei. În cadrul acestei întruniri a membrilor CA, s-au examinat 21 de cereri de aderare la AUF, care au parvenit după Adunarea generală a AUF, desfășurată la San Paolo, Brazilia, în perioada 7 – 10 mai 2013.

Rectorul AUF, Dl. Bernard Cerquiglini a menţionat că  AG de la San Paolo s-a dovedit a fi o adevărată foaie de parcurs pentru universităţile membre ale AUF. Programul cvadrienal 2014-2017 conţine priorităţile AUF, care vizează suportul universităţilor privind formatul digital (cursuri on-line), guvernanţa universitară, cât și  asistenţa guvernelor unor ţări francofone care necesită expertiză în domeniul reformei LMD (de exemplu, în cazul Mali, a cărei ministru al educaţiei a solicitat expertiza AUF). În timpul întrunirii CA a fost prezentat Vade-mecum ce ţine de aplicarea aspectelor lingvistice a cartei de aderare la Agenţia Universitară a Francofoniei.

Demersul Vade-mecum se bazează pe incitarea şi încurajarea, de fiecare dată când este posibil, cu iniţiative concrete ale AUF pentru a facilita implementarea cartei. Aplicarea cartei de aderare, pentru aspectele sale lingvistice, trebuie să ajute la sporirea dialogului între AUF şi instituţiile sale membre şi să consolideze locul francofoniei universitare în sânul acestor instituţii.

Leave a Reply