Skip to main content
Manifestări științifice

Ordinul „Steaua Universitară” pentru Profesorul Ana Guţu

Miercuri, 26 februarie, în cadrul Şedinţei Senatului ULIM, Profesorului Ana Guţu i-a fost decernată cea mai înaltă distincţie ULIM, Ordinul „Steaua universitară”.

Acest eveniment se înscrie în contextul marelui succes obţinut în urma interpelării lingvistei la Curtea Consituţională prin care a solicitat interpretarea Articolului 13 din Constituţia RM cu privirea la denumirea corectă a limbii vorbite pe teritoriul ţării. Astfel, conform deciziei CC din 5 decembrie, a fost constituţionalizată Declarația de Independență a RM din 1991, limba română fiind astfel recunoscută ca limbă oficială.

Înalta distincţie a fost de asemenea acordată pentru rezultatele performante obţinute de Doamna Ana Guţu în domeniile învăţământului şi managementului universitar, ştiinţei şi tehnologiilor educaţionale avansate, dar și pentru abnegaţia debordantă în promovarea idealurilor şi valorilor sacre ale umanităţii.

Numele Profesorului şi savantului Ana Guţu este înscris în Cartea de onoare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Leave a Reply