Skip to main content
Manifestări științifice

Ziua Uşilor deschise la ULIM

Două sâmbete la rând, pe 20 şi 27 aprilie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a fost punctul de atracţie al tinerilor care doresc să-şi continue studiile superioare într-o instituţie care activează în conformitate cu standardele internaţionale.

Ziua uşilor deschise a constituit un eveniment deosebit şi pentru profesorii şi studenţii ULIM – aceştia i-au întâmpinat cu multă căldură pe oaspeţi, i-au condus în aulele universitare şi le-au povestit despre perspectivele pe care le vor avea înscriindu-se la studii la ULIM. Mai mult decât atât, tinerii au avut posibilitatea să-şi verifice aptitudinile profesionale cu ajutorul unui test psihologic, pregătit pentru ei de către profesorii ULIM special cu această ocazie.

Doamna Viorelia Moldovan-Bătrânac, vicerector pentru Studii, a atras atenţia potenţialilor studenţi că ULIM este singura universitate din ţară care se sprijină pe doi piloni principali: Libertate şi Internaţionalizare. Studenţii ULIM au toată libertatea de a alege ce şi cum să înveţe şi, totodată, dispun de oportunităţi nelimitate de a-şi continua studiile în cele mai prestigioase universităţi din Europa, Asia, America, cu care ULIM a semnat contracte de colaborare.  În context, domnul Nicolae Ţâu, vicerector pentru Relaţii Internaţionale, a adăugat că universitatea pune un accent major pe procesul de internaţionalizare a studiilor. Săptămânal, sunt organizate prelegeri publice prezentate de către ambasadori acreditaţi în Republica Moldova, precum şi de alte personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare. Caracterul internaţional al studiilor la ULIM este confirmat şi de  participarea activă a studenţilor şi profesorilor în diferite proiecte internaţionale, cum sunt ERASMUS-MUNDUS, TEMPUS, CEEPUS etc. Faptul că ULIM face parte din consorţiul de instituţii partenere, permite studenţilor să beneficieze de burse internaţionale într-o oricare altă instituţie parteneră din proiect. Domnul Nicolae Ţâu a precizat, de asemenea, că ULIM este prima instituţie care a stabilit relaţii de cooperare academică cu instituţii din ţările asiatice, între care China, reprezentată în cadrul ULIM de către Institutul Confucius, şi Coreea de Sud, reprezentată de către Centrul pentru Cultură şi Limbă Coreeană „Se Jong”. Datorită relaţiilor de bună prietenie cu aceste Centre, în fiecare an un grup de studenţi de la ULIM beneficiază de burse lunare la instituţiile de învăţământ superior din cele două ţări.

Oaspeţii ULIM au ascultat cu atenţie şi informaţia de ordin general despre activitatea fiecărei facultăţi şi condiţiile pe care le oferă atât la ciclul Licenţă, cât şi la Masterat. Aceasta le-a fost prezentată de către domnul Vitalie Budeci, Directorul Centrului pentru Cooperare Internaţională ULIM, Lector superior la Facultatea de Drept. În cadrul Zilei uşilor deschise au participat şi  profesorii străini, din Coreea de Sud, China, Polonia şi alte ţări, care au povestit despre schimburile de studenţi şi posibilitatea de a cunoaşte cultura altor popoare, pe care o oferă ULIM studenţilor săi. Ziua uşilor deschise a reuşit să trezească în rândurile tinerilor un mare interes pentru ULIM. Universitatea îi aşteaptă  la admitere şi speră că mulţi dintre ei vor deveni aici specialişti de performanţă.

Vezi aici reflectarea evenimentului în mass-media 

Leave a Reply