Skip to main content
Istorie. Relatii Internationale

Studii de Arheologie şi Istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică

Autori:

Editura: ULIM

Anul editarii: 2014

ISBN: 978-9975-101-59-2

Descarca fisierul atasat

Detalii:

CUPRINS

PROFESORUL GHEORGHE POSTICĂ LA 60 DE ANI (Ludmila COADĂ)……………………. 7

GHEORGHE POSTICĂ – CERCETĂTOR DESCHIS SPAŢIULUI INFORMAŢIONAL (aspecte de analiză biblio-metrică) (Ludmila CORGHENCI) …………………………… 11

BIBLIOGRAFIA ŞTIINŢIFICĂ A SAVANTULUI GHEORGHEPOSTICĂ (Ludmila CORGHENCI) ………………………… 15

Ion NICULIŢĂ, Aurel ZANOCI, Mihail BĂŢ
Situaţia demografică şi cultural-cronologică din zona Saharna,
regiunea Nistrului Mijlociu, în mileniul I a. Chr. în lumina noilor cercet ări arheologice ………………… 28

Vlad VORNIC, Larisa CIOBANU
Ceramica romană de uz casnic din complexele culturii Sântana de Mureş Černjachov din spaţiul pruto-nistrean…………………58

Valeriu BUBULICI, Sergiu MATVEEV
Un mormânt sarmatic descoperit la Bălţata (r. Criuleni) ………………….. 133

Octavian MUNTEANU, Ion TENTIUC
Orizontul medieval cercetat în incinta fortificaţiei getice de la Horodca Mică ……… 145

Ion URSU
Prezenţa arcului în complexele funerare ale turanicilor din spaţiul carpato-nistreanîn secolele X-XIV …………………….. 165

Eugen SAVA, Ion TENTIUC, Ana BOLDUREANU, Ion EREMIA,Mariana ŞLAPAC
Cetatea Benderului. O propunere de cercetare şi restaurare ……………………………… 184

Victor SPINEI
Date privind tezaurul medieval cu obiecte de podoabă
de la Cernăuţi aflate înarhiva de la Kunsthistorisches Museum …………………………200

Andrei COROBCEAN
Despre originea şi evoluţia paradigmei etnice în arheologie ………………………………. 223

Ion EREMIA
Civilizaţia medievală timpurie dintre Nistru şi Prut – abordări savante şiaprecieri diletante ……………………….. 239

Pavel PARASCA
Un termen incitant şi discutabil: Rusovlahia ……………………… 283

Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI
Strategii de ascensiune socială a boierimii moldovene la cumpăna veac urilor XVII XVIII.
Cazul clucerului Gheorghe Hermeziu……………………306

Ion GUMENÂI
Minorităţiile confesionale în structura demographică a oraşului Chişinău de laanexare până la abolirea autonomiei …………………………. 337

Valentin TOMULEŢ
Problema reconfirmării statutului de mazil şi de ruptaş în Basarabia sub regim dedominaţie ţaristă (1812-1847) ………………………… 348

Ludmila COADĂ
Chestiunea învăţământului public pe agenda Zemstvei judeţului Soroca: întreprioritate şi imperiozitate ………………….. 375

Ion ŞIŞCANU
RASS Carelă – antecedentul RASS Moldoveneşti …………………… 388

Ludmila TIHONOV
Minorităţile naţionale din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică: germanii basarabeni ………… 412

Sergiu MUSTEAŢĂ
Cariera de istoric în R.S.S. Moldovenească ……………….. 421

Leave a Reply