Skip to main content
Stiinte Economice

Analele Universității Libere Internaționale din Moldova, Vol. 6

Autori:

Editura: ULIM

Anul editarii: 2007

ISBN: 978-9975-9747-5-2

Descarca fisierul atasat (View in Google)

Detalii:

CUPRINS

 

I. STUDII (View in Google)

 

Nicolae ŢÂU,
Avantajul competitiv al naţiunilor în economia mondială……………………….. 3

Natalia BURLACU,
Starea de criză în firma industrială – esenţa şi formele  de manifestare……..14

Alexandru ŞCERBANSCHI,
Aspecte metodice şi manageriale ale colaborării  financiare internaţionale……………………………………………………………………. 19

Petru ROŞCA,
Globalizarea şi suveranitatea naţională a statelor…………………………………..25

Ion POPESCU, Cristina BARBU, Alexandru GRIBINCEA
Ecoturismul – industria mileniului trei………………………………………………… 32

Petru ROŞCA,
Gabriel STATI Resursele de petrol din Marea Caspică……………………………………………….. 45

 

II. REALIZĂRI, EXPERIENŢE, PUBLICAŢII (View in Google)

 

Petru ROŞCA, Boris CHISTRUGA, Leonid ROŞCA, Gabriel STATI
Regiunea Caspică – între interese economice şi strategice……………………….49

Tatiana LUNGU, Elena SAVA, Ion ANDREI, Alexandru GRIBINCEA
Perspectivele investiţiilor străine directe în ţările dezvoltate …………………..59

Alexandru GRIBINCEA, Liudmila GOLOVATAIA
Перспективы развития управления маркетингом в XXI тысячелетии………………………………………………………………..63

Ada ŞTAHOVSCHI, Valerie BUTULESCU
Managementul distribuţiei serviciilor bancare în România……………………..69

Petru ROŞCA, Serghei CIOBANU, Luminiţa COSTACHE (Ţenea)
Transnaţionalizarea – ca fenomen al dezvoltării economiei mondiale…..………………………………………………………………………………………80

Iosif BELOUS, Alexandru ŞCERBANSCHI
International Accounting Standarts as a means of acquiring Foreign Investments ………………………………………………………………………….91

Iurie CROTENCO
Всемирный день туризма как имиджевая форма продвижения молдавского национального туристического продукта на мировой рынок туристских услуг ……………………………………………98

Iosif BELOUS
Молдавия на международном рынке рабочей силы …………………………………..107

Marcel CHISTRUGA
Studiu privind estimarea factorilor de influenţă  asupra inflaţiei în Republica Moldova…………………………………………………………..113

Iurie CROTENCO
Стратегические ориентиры развития системы международного туризма Республики Молдова …………………………….120

Gheorghe ILIADI, Ivan LUCHIAN, Veronica CUHAL
Aspecte specifice ale funcţionării mecanismului de transmisie a politicii monetare ……………………………………………………..127

Gheorghe MOISESCU
Marea Neagră, zonă a cooperării economice……………………………………….133

Mihai BRADU
Protocolul de la kyoto în acţiune …………………………………………138

Igori BARCARI
Оценка экономического потенциала туризма в зоне рамсарского сайта № 1500 «unguri – holosnita»………………………142

Elvira POŞTARU
Rolul antreprenoriatului inovaţional – imperativ în dezvoltarea economiei naţionale………………………………………………………..152

Tatiana LUNGU (Fondos)
Investiții străine și rolul lor în potențialul economiei naționale……………………………158

Daniel Adrian GÂRDAN, Petronela Iuliana GEANGU
Importanţa imaginii magazinului in procesul de fundamentare a fidelizarii clientilor……………………………………………….162

Diana CĂRBUNE
Transportul republicii moldova după 15 ani de independenţă………………. 168

Marilena-Oana NEDELEA, Alexandru NEDELEA
Promovarea imaginii şi identităţii instituţiilor publice……………..…….174

Vitaly ALESHCHENKO
Economic growth and competitiveness of economy: experience of Russia………………………………………..………….…179

III. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ADEPARTAMENTULUI (View in Google)

Natalia BURLACU
Cercetarea ştiinţifică în cadrul institutului de investigaţii strategice în economie, ulim în anul 2007…………………………………………..188

IV. RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI (View in Google)

Александру ГРИБИНЧА, Раиса ЕВСЮКОВА, Кристина ДОЛГАЯ 
Международная экономическая деятельностьи основы ее проведения. Кишинэу: УЛИМ, 2007, -325с………………… 199

V. PERSONALIA (View in Google)

Pavel PÂSLARU – la 70 ani……………………………………………………………………….201

Leave a Reply