Stiinte Economice

Analele Universității Libere Internaționale din Moldova, Vol. 7

By 21 mai 2008 mai 21st, 2019 No Comments

Autori:

Editura: ULIM

Anul editarii: 2008

ISBN: 978-9975-9747-5-2

Descarca fisierul atasat (View in Google)

Detalii:

CUPRINS

I. STUDII (View in Google)

Nicolae ŢÂU
Prerogativele Republicii Moldova în asigurarea avantajului competitiv în relaţiile economice internaţionale …………………………………8

Petru ROŞCA
Piaţa internaţională a tehnologiilor …………………………………………………28

Victoria GANEA
Impactul metodelor de cercetare ştiinţifică asupra finanţării ştiinţei şi inovării  ……………………………………………………………………….37

Silvestru  MAXIMILIAN, Ana SOLTAN,  Alexandru ŞCERBANSCHI
Criza financiară mondială din anii 2008-2010: reflecţii………………………40

Alexandru GRIBINCEA Elena BĂDĂRĂU, Alexandru NEGRUŢĂ
Procesele migraţioniste ca fenomene din spaţiul economic european  …..48

C. MECU
Calitatea în învăţământul superior:  repere teoretice şi eforturi de asigurare a calităţii într-o universitate românească …………………………….51

Natalia BURLACU, Gabriela IONESCU
Analiza reţelii de comunicaţii a căilor ferate din România – aspecte strategice ………………………………………………………..55

Gheorghe ILIADI
Rolul factorilor de echilibrare a corelaţiei marfă-bani în economiile tranzitoriale ……………………………………………………………59

Svetlana GOROBIEVSCHI
Evaluarea calităţii vieţii la nivel global …………………………………………..66

II. REALIZĂRI, EXPERIENŢE, PUBLICAŢII (View in Google)

Raisa EVSIUCOVA, Iulia ALBU
Система безналичных расчетов и основные направления её развития …………………………………………………………….72

Ada ŞTAHOVSCHI
Gestionarea şi perfecţionarea metodelor de efectuare a plăţilor în sistemul de plăţi electronice în condiţiile economiei de piaţă ………………77

Silvestru  MAXIMILIAN, Natalia URSUL
From the universalchronology of the most important scientific events of numankind ……………………………………………………………………89

Adrian ŢURCANU, Petru ROŞCA
Riscurile finanţării externe ale  Republicii Moldova şi criza financiară internaţională …………………………………………………….93

Petru ROŞCA, Gabriel STATI, Ilian GALBEN
Argumentarea ştiinţifică a deciziilor……………………………………………….102

Alexandru STRATAN
Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul globalizării economice a ţărilor în tranziţie ………………………………………108

C. MECU
Conceptele de calitate a învăţământului superior şi cultura calităţii ………114

C. MECU
Mijloacele evaluării calităţii învăţământului: metodologii,  regulamente, proceduri, criterii, standarde, indicatori…………………………117

Iurie CROTENCO
Цены на энергоресурсы: мировой опыт для Молдовы …………………..120

Iurie CROTENCO
Миграционные процессы в Молдове и их перспективы…………………125

Petru ROŞCA, Leonid ROŞCA, Gabriel STATI, Ilian GALBEN
Impactul sectorului energetic asupra mediului înconjurător ………………..135

Ilian GALBEN Evoluţia relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi România  …..141

Iosif BELOUS
Comparative characteristic of the world trade and moldavian external trade ………………………………………………………………144

Iosif BELOUS
The internal market of the eu and formation of the network economy …..148

Olga BLAGORAZUMNAIA
Финансовое планирование и управление на предприятии в условиях кризиса   ………………………………………………152

Stela COROBCEANU
Practici internaţionale in acordarea suportului sectorului agricol …………159

Costică NAN
Clase de criterii şi modele  de decizii manageriale …………………………….164

Rodica BURBULEA, Igor MALANCEA
Rolul sectorului agroalimentar în asigurarea securităţii alimentare ………170

Ana SOLTAN
Abordări practice şi teoretice ale problemelor esenţiale în dezvoltarea economiei Republicii Moldova ……………………………………..175

Tatiana CERGA
Вопросы совершенствования и концепции исследования карьеры ……………………………………………………………….190

Marcel CHISTRUGA
Impactul ISD şi a comerţului asupra creşterii economice o abordare econometrică ………………………………………………………………192

Leonid OSTROFEŢ
Monahismul românesc în forma cea mai veche ………………………………..197

Natalia PALII, Eduard FRUMUSACHI
Rolul condiţiilor de livrare în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale ……………………………………………………………200

Mariana GRODENSCHI, Luminiţa Costache ŢENEA
Politica comercială regională a României ………………………………………203

Ion C. RĂUŢ
Dezvoltarea pieţei de energie electrică din România în contexul integrării în UE …………………………………………………………216

Iulian HURLOIU
Evaziunea fiscală – funcţii, mijloace de cuantificare  şi forme de manifestare ………………………………………………………………220

Ioana MURARIU
Corporaţiile transnaţionale şi impactul acestora asupra fenomenului globalizării …………………………………………………..229

Cristian UŢĂ
Principalele relaţii terminologice dintre piaţă şi dinamica economică. ..232

Olga SÂRBU, Natalia COJOCARI
Corelaţia dintre starea ecologică şi dezvoltareadurabilă a Republicii Moldova …………………………………………………….238

C. БЕЛОЙ
Оценка управленческой деятельности как фактор экономики труда ……………………………………………………………………..243

Elena PANĂ
Elemente pentru strategia României de construire a economiei bazată pe cunoştinţe ……………………………………………………248

Emil DĂNESCU
Transportul feroviar – soluţia optimă pentru transportul mărfurilor periculoase ………………………………………………………………..254

Tatiana АNDREEV
Инвестиционные модели интернационализации бизнеса …………….258

Валентина ТУЛЯКОВА
Туризм, его сущность и значение для экономики Республики Молдова ………………………………………………263

Elena BARBACARU
Bazele teoretice ale transferului de tehnologie ………………………………..270

Diana CĂRBUNE
Complexite – simplification, un moteur a deux temps ……………………..276

Tudor DABIJA, Ion CORNEA
Încasarea accizelor de către organele vamale la importul mărfurilor …..281

Constantin MIROIU
Elemente teoretico – metodologice ale strategiilor şi managementului strategic  ………………………………………………………….288

Vasile VASILICA
Metodologia de elaborare a strategiilor firmei ………………………………..294

Ion DUMITRU
Controlul strategic şi evaluarea strategiei firmei ……………………………..298

Adriana BUZDUGAN
Esenţa  economico – socială şi  funcţiilecomplexului comunal – locativ municipal ……………………………………..304

Daniel BROTEA
Cultura organizatorică în cadrul managementului corporativ …………….308

Gabriela Lavinia IONESCU
Inroducerea tehnologiilor informaţionale în sfera feroviară un element de comunicaţie ………………………………………………………….311

Alexandru HARIN
Методологиа  анализа экономического потенциала коммерческо-предприннмательской структуры ………………………….315

G. JUSCU
Managementul controlului financiar – funcţia de conducere în activitatea instituţională ………………………………………………………….321

Lucian Gabriel PĂTRAŞCU
Fundamente teoretice ale eleaborării strategiilor de dezvoltare a industriei hoteliere ………………………………………………………………….326

Nelu MOCANU
Probleme economice în managementul administrăriipublice în condiţiile crizei sistemice ……………………………………………..331

Nicoeta Roxana ASAFTEI
Turismul receptor problemele de eficienţă şi calitateîn sfera de deservire …………………………………………………………………..335

III. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A FACULTĂŢII (View in Google)

Natalia BURLACU
Cercetarea ştiinţifică în cadrul Institutului de Investigaţii Strategice în Economie, ULIM în anul 2008 ………………………………….340

IV. RECENZII, PREZENTĂRI DE CĂRŢI (View in Google)

Monografia
Tranzacţii internaţionale”. – Chişinău: ULIM, 2008. – 165 p. Autori: Gribincea A., Ţâu N., Sava E. …………………………………………………343

Monografia
«Международная экономическая деятельность и основы ее проведения» (Relaţiile economice internaţionale şi baza derulării lor). – Chişinău: ULIM, 2008, 365 p. Autori А. Gribincea, R.Evsiucov, C.Dolghi.  ………………………………………..344

Monografia
Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare economică”. – Chişinău: ULIM – 2008. -203 p.Autori: Al.Gribincea, S.Gorobievschi, F.Iordache. ……………………………….346

Monografia
Asigurări sociale: reflecţii, sugestii,  reflecţii”. -Chişinău: ULIM, 2008, 177 p.  Autori: Ţâu Nicolae, Stegăroiu Valentin.  ………………348

Monografia
«Международный туризм Молдовы и проблемы его развития». –Chişinău: ULIM, 2008. – 202 c. Autor Iu. Crotenco. …………350

V. PERSONALIA (View in Google)

Alexandru GRIBINCEA – la 50 ani  ………………………………………………….353

Leave a Reply

Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal