Skip to main content
Teze de doctorat

Inițiative doctorale

Sustenabilitatea sanitară a UE – abia în stadiul discuțiilor și cercetărilor

Recent, la ULIM, a avut loc susținerea tezei de doctor cu tema ”Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare”, semnată de doamna Ioana-Andreea Marinescu. Conducător științific al domniei sale este dr.hab. prof.univ Petru ROȘCA.

Doctoranda Ioana-Andreea Marinescu este cadru didactic la Universitatea ”Spiru Haret” din București. Cititorii noștri au avut ocazia să urmărească on-line acest eveniment deosebit, la care au fost prezenți profesori doctori din mai multe instituții universitare din RM și România.

”La momentul actual, problematica sănătății a câștigat un teren fără precedent în România, RM și UE, aceasta fiind considerată principalul vehicul al progresului socio-economic. Sistemele sanitare din România și RM răspund, în continuare, ineficient problemelor majore de sănătate ale oamenilor. Jumătate din populație locuiește în mediul rural, unde spitalele funcționale sunt practic inexistente, iar acest aspect duce la probleme majore în accesibilitatea la servicii de sănătate de bază, sustenabilitatea sanitară fiind o dorință suficient de îndepărtată”, se arată în lucrare.

Analiza efectuată denotă că în România și RM, de cele mai multe ori, neîmplinirile sunt o problemă de management, de organizare internă, de control, de lipsa unor măsuri de eficientizare, consideră autoarea. Pornind de la necesitatea alinierii celor două țări la sustenabilitatea sanitară europeană și globală dezvoltată,  Ioana-Andreea Marinescu oferă o serie de recomandări specialiștilor din domeniu, demne de a fi aplicate în practică. Mai multe detalii despre cele menționate și teza integrală poate fi accesată aici:  http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22757/andrea_ioana_marinescu_thesis.pdf

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Leave a Reply