Skip to main content
Teze de doctorat

Privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dlui COȘERIN Victor cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării”

La data de 28 septembrie 2018, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 16 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dlui COȘERIN Victor cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific: Burlacu Natalia, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali: Ulian Galina, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM Ivan Angela, doctor inginer, conferențiar universitar, România

Leave a Reply