Skip to main content
Teze de doctorat

Privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina cu tema „ Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice”

La data de 21 septembrie 2018, ora 1200 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 18 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina cu tema „ Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific: Țâu Nicolae, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali:  Paladi Ion, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM Hurloiu Lăcrămiora, doctor, conferențiar universitar, România

Leave a Reply