Skip to main content
Teze de doctorat

Susţinerea tezei de doctor a doamnei Efros Stela

AVIZ La data de 12 februarie 2014, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.08.00.05-32 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et.2 sala 212 va avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a d-nei Efros Stela cu tema „Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova” la specialitatea 08.00.05 – Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat). Conducător ştiinţific doctor habilitat, profesor universitar, Burlacu Natalia.

Leave a Reply