Facultatea Biomedicină și Ecologie – Catedre

Medicină Fundamentală şi Ecologie

Catedra  medicină fundamentală a fost fondată în anul 1994. În tot acest timp la catedră au activat specialişti calificați, profesori, conferenţiari, doctori în ştiinţă, doctori habilitați. Catedra este amplasată la etajul 5, a blocului central ULIM (sediul profesorilor) şi laboratoarele, la etajul 3 şi 9 (auditoriile şi laboratoarele) ocupă o suprafaţă de peste 500 m2. Catedra dispune de laborator  ştiinţific şi alte încăperi auxiliare necesare pentru desfăşurarea procesului de studii la un nivel cuvenit. La catedră funcţionează cenaclul ştiinţific studenţesc unde sunt petrecute şedintele cercului ştiinţific studenţesc: “Estetolog” (conducător Ludmila Socolova).

Specialitatea “Servicii publice (Estetologie)”

Oferă dreptul de a desfăşura activitatea profesională în sfera serviciilor de masor – cosmetolog a cabinetelor cosmetologice, cabinetelor de masaj; realizării lucrului consultativ-informativ despre preparate cosmetice, preparării produselor cosmetice, efectuării cercetărilor în domeniul cosmetologiei, manager a clinicilor cosmetologice şi de masaj, producerea produselor cosmetice, controlul calităţii produselor cosmetice,  cercetări chimice,  analiza merceologică a produselor cosmetice, utilizarea raţională a cosmeticelor.

Tehnologia si Analiza Produselor Cosmetice si Medicamentoase

Catedra Tehnologia şi analiza preparatelor medicamentoase şi cosmetice ce a fost fondată în anul 2005 având la baza 3 catedre. În tot acest timp la catedră au lucrat mulţi specialişti calificați, profesori, conferenţiari, doctori în ştiinţă, printre care:   conf. Calalb T., prof. Junghietu G., dr. în farmacie Golub C., conf. Aricu A., dr. în chimie Cocu M. ş.a. În prezent la catedră sunt angajaţi în state următorii profesori: Ocopnaia N., conf.univ. şef catedră;  doctor habilitat, prof. Junghietu G., Ozol L., conf.univ., Remiş V., doctor habilitat în farmacie;   Bodiu V. conf.univ.; Purice N., lector universitar;

Curricule

Curricula – Servicii Publice

Curricula – 5 ani TF

Curricula – Licență – Servicii

Curricula – Master – Servicii

Aplică

Biomedicină și Ecologie

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail