Facultatea Biomedicină și Ecologie – Stagiere

Stagii profesionale – de iniţiere, de producere şi de licenţă

Pentru a repartiza studenţii la stagiile practice sunt  întocmite dispoziţii la nivelul decanatului, care sunt apoi prezentate la Oficiul Suport Academic, unde sunt indicaţi  studenţii admişi la practică, locul petrecerii practicii şi conducătorii practicii.

Conform planului de studii la specialitatea „Servicii publice Estetologice” aprobat de către Ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova stagiile de practic să efectuează  în anul 3 de studii în semestrul 5 și 6. Și anume :

 1. Practica de specialitate 1 (Tehnicele masajului), semestrul 5, perioada noiembrie-decembrie 4 săptămâni (240 ore, 8 credite),
 2. Practica de specialitate 2 (Produse și tehnici de îngrijiri cosmetice), semestrul 6, perioada martie 3 săptămâni (180 ore, 6 credite),
 3. Practica de licență (Cosmetologia aplicată și Maso-și kinetoterapia) semestrul 6, perioada aprilie 2 săptămâni (120 ore, 4 credite)

La finele stagiului practic studenţii susţin examene, prezinta agende, ierbare, caracteristicile şi dările de seamă. Conform materialelor prezentate, conducătorii practicii întocmesc rapoarte corespunzătoare, care sunt verificate de către colaboratorii Departamentului Evidenţă şi Monitorizare Proces Educaţional. Rezultatele practicii sunt discutate la şedinţele catedrelor.

Bazele de practica

Studenţii din cadrul Facultăţii  pe parcursul ciclului I Licenţă efectuează conform planului de studii mai multe stagii de practică: Practica de specialitate 1, Practica de specialitate 2, Practica de licenţă. Practica este planificată la anul 3 de studii. Bazele practicii sunt stabilite în conformitate cu contractele încheiate dintre ULIM şi diferite instituții, clinici şi întreprinderi:

 • S.A. „VIORICA COSMETIC”
 • GRĂDINA BOTANICĂ ( INSTITUT AŞM)
 • CLINICA „SANCOS”
 • DISPENSARUL DERMATOVENEROLOGIC REPUBLICAN
 • “VIRCOSTIL LUX” SRL
 • “SKIN COSMETIC CENTER”
 • “ALL CLINIC” SRL
 • “BEAUTY STUDIO MARILYN MONROE”
 • “ARISTOX COSMETIC” SRL
 • “DOCTOR LICA” SRL
 • “KOKON – ESTET” SRL

Aplică

Biomedicină și Ecologie

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail