Facultatea de Litere – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului sa paraseasca oricare din cele trei cicluri pentru a se insera pe piata muncii, dar si sa revina in cadrul universitar pentru a-si continua studiile. Licenta este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolventii liceelor, adica posesorii diplomelor de bacalaureat. In conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, invatamantul superior urmeaza sa se axeze pe finalitatile de studii, care reprezinta o schimbare si reorientare a gandirii de la un sistem bazat pe personal si orientat la intrari (input) pe un sistem centrat pe student si orientat spre produs (output).

REGULAMENT privind ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENȚĂ

Planuri de Studii

Calendarul Universitar (în săptămâni)

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul II Iarna Primavara Vara
Anul I 15 15 3 4 3 1 8
Anul II 15 15 3 4 3 1 8
Anul III 15 10 3 4 7+3 3 1

Planul de învăţămînt pe semestre / ani de studiu

<tr100100—-<tr——

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de evaluare Nr de credite
Total Contact direct Studiu indivi Curs Seminarii Laborator
Anul I
Semestru I
MoO.I.1 F.01.O.001 Lectura analitică LA** (partea generală)
Analytical Reading LA (general part)
150 60 90 4 EXAM 10
S.01.O.002 Gramatica LA (morfologia)
Grammar LA (Morphology)
90 60 30 4
S.01.O.003 Fonetica LA
Phonetics LA
60 30 30 2
MoO.I.2 F.01.O.004 Lectura analitică LB** (partea generală)
Analytical Reading LB (general part)
150 60 90 4 EXAM 10
S.01.O.005 Gramatica LB (morfologia)
Grammar LB (Morphology)
90 60 30 4
S.01.O.006 Fonetica LB
Phonetics LB
60 30 30 2
MoO.I.3 F.01.O.007 Teoria literaturii (ro/ru)
Theory of Literature
100 30 70 1 1 EXAM 10
G.01.O.008 Retorica (ro/ru)
Rethoric
100 30 70 1 1
U.01.O.009 Probleme filosofice în traducere (ro/ru)
Philosophical Problems in Translation
100 30 70 1 1
Total semestrul I 900 390 510 26 3 30
Anul II
MoO.II.4 F.02.O.010 Lingvistica LA
Linguistics LA
60 30 30 1 1 EXAM 10
F.02.O.011 Lectura analitică LA (partea specială)
Analytical Reading LA (special part)
150 80 70 5
S.02.O.012 Gramatica LA (sintaxa)
Grammar LA (Syntax)
90 60 30 4
MoO.II.5 F.02.O.013 Lectura analitică LB (partea specială)
Analytical Reading LB (special part)
180 60 120 4 EXAM 10
S.02.O.014 Gramatica LB (sintaxa)
Grammar LB (Syntax)
120 60 60 4
MoO.II.6 U.02.O.015 Competenţe antreprenoriale în traducere (ro/ru)
Entrepreneurial Competencies in Translation
100 20 80 1 1 EXAM 10
G.02.O.016 Tehnologii informaţionale aplicate în limbi străine (ro/ru)
Informational Technologies Applied in Foreign Languages
100 30 70 2
U.02.O.017 Ştiinţa şi cultura informării (ro/ru)
Culture and Information Science
100 20 80 1 1
Total semestrul II 900 360 540 24 3 30
Total Anul I 1800 750 1050 50 6 60
Anul II
Semestru III
MoO.III.7 F.03.O.018 Stilistica LA
Stylistics LA
100 30 70 1 1 EXAM 10
F.03.O.019 Istoria literaturii universale LA
Universal Literature History LA
100 30 70 1 1
U.03.O.020 Integrare europeană şi sisteme politice LA
European Integration and Political Systems LA
100 30 70 1 1
MoO.III.8 S.03.O.021 Analiza textului literar LA
Analysis of Literary Text LA
120 50 70 4 EXAM 10
S.03.O.022 Analiza textului publicistic LA
Analysis of Publicistic Text LA
90 50 40 3
S.03.O.023 Analiza gramaticală a textului LA
Grammatical Analysis of the Text LA
90 50 40 3
MoO.III.9 S.03.O.024 Analiza textului literar LB
Analysis of Literary Text LB
120 50 70 4 EXAM 10
S.03.O.025 Analiza textului publicistic LB
Analysis of Publicistic Text LB
90 50 40 3
S.03.O.026 Analiza gramaticală a textului LB
Grammatical Analysis of the Text LB
90 50 40 3
Total semestrul III 900 390 510 26 3 30
Semestru IV
MoO.IV.10 F.04.O.027 Teoria şi practica traducerii LA
Theory and Practice of Translation LA
100 30 70 1 1 EXAM 10
U.04.O.028 Etica profesională a traducătorului LA
Professional Ethics of Translator LA
100 30 70 1 1
F.04.O.029 Lexicologia LA
Lexicology LA
100 45 55 2 1
MoO.IV.11 G.04.O.030 Limba latină (ro/ru)
Latin Language
170 45 125 3 EXAM 10
F.04.O.031 Istoria limbii A
History of Language A
130 30 100 1 1
MoO.IV.12 S.04.O.032 Civilizaţia europeană LA
European Civilization LA
100 30 70 1 1 EXAM 10
S.04.O.033 Civilizaţia europeană LB
European Civilization LB
75 45 30 1 2
S.04.O.034 Traducere, Audiere, Mass-Media LA/LB
Translation, Audition, Mass Media LA/LB
150 90 60 6
Total semestrul IV 900 360 540 24 3 30
Total Anul II 1800 750 1050 50 6 60
Modul opţional de specializare orientat către ciclul II Masterat (acest modul poate fi ales de student în locul modulului MoO.IV.12)
MoA.IV.13*** M.04.A.035 Civilizaţia europeană LA
European Civilization LA
75 45 30 1 2 EXAM 10
M.04.A.036 Istoria şi cultura ţării LA
History and Culture of the Country LA
75 45 30 1 2
M.04.A.037 Istoria şi cultura ţării LB
History and Culture of the Country LB
150 90 60 6
Anul III
Semestru V
MoO.V.14 S.05.O.038 Traducerea literară LA
Literary Translation LA
180 60 120 4 EXAM 10
S.05.O.039 Traducerea specializată LA
Specialized Translation LA
150 90 60 6
S.05.O.040 Traducerea orală LA
Oral Translation LA
120 60 60 4
MoO.V.15 S.05.O.041 Traducerea literară LB
Literary Translation LB
180 60 120 4 EXAM 10
S.05.O.042 Traducerea specializată LB
Specialized Translation LB
150 60 90 4
S.05.O.043 Traducerea orală LB
Oral Translation LB
120 60 60 4
MoO.V.16 Stagiu profesional de traducere
Professional Translation Training
Traducere/redactare scrisă
Written Translation/Redaction
Traducere orală
Oral Translation
EXAM 10
50 50
Total semestrul V 1050 540 510 26 3 30
Module opţionale de specializare orientate către ciclul II Masterat (unul din aceste module poate fi ales de student în locul modulului MoO.V.14)
MoA.V.17 M.05.A.044 Traducerea literară LA
Literary Translation LA
180 60 120 4 EXAM 10
M.05.A.045 Traducerea textului poetic LA
Poetry Translation LA
150 90 60 6
M.05.A.046 Traducerea textului dramatic LA
Drama Translation LA
120 60 60 4
MoA.V.18 M.05.A.047 Traducerea specializată LA
Specialized Translation LA
180 60 120 4 EXAM 10
M.05.A.048 Traducerea Textului Juridic LA
Law Translation LA
150 60 90 4
M.05.A.049 Traducerea textului economic LA
Economic Translation LA
120 60 60 4
Semestru VI
MoO.VI.19 F.06.O.050 Bazele traductologiei LA
Basis of Translation Studies LA
60 30 30 1 1 EXAM 10
S.06.O.051 Interpretarea de conferinţe LA
Conference Interpretation LA
120 80 40 8
S.06.O.052 Corespondenţa de afaceri LA
Business Correspondence LA
150 40 110 4
MoO.VI.20 S.06.O.053 Interpretarea de conferinţe LB
Conference Interpretation LB
150 60 90 6 EXAM 10
S.06.O.054 Corespondenţa de afaceri LB
Business Correspondence LB
150 40 110 4
S.05.O.043 Traducerea orală LB
Oral Translation LB
120 60 60 4
MoO.VI.21 Practica de licenţă (elaborarea proiectului de licenţă)
Bachelor Training (Elaboration of the Bachelor Project)
Examen de licenţă (susţinerea proiectului de licenţă)
Bachelor’s Degree Examination (Bachelor Project Defense)
120 120 EXAM 10
Total semestrul VI 750 250 500 24 3 30
Total Anul III 1800 790 1010 50 6 60
Total Anul I, II, III 5400 2290 3110 150 18 180
Module opţionale de specializare orientate către ciclul II Masterat (modulul MoA.VI.22 poate fi ales de student în locul modulului MoO.VI.19; modulul MoA.VI.23 poate fi ales de student în locul modulului MoO.VI.20)
MoA.VI.22 M.06.A.055 Bazele traductologiei LA
Basis of Translation Studies LA
60 30 30 1 1 EXAM 10
M.06.A.056 Traducerea simultană a discursului politic LA
Simultaneous Interpreting of Political Discourse LA
120 80 40 8
M.06.A.057 Traducerea în servicii turistice LA
Tourism Translation LA
150 40 110 4
MoA.VI.23 M.06.A.058 Traducerea simultană a discursului politic LB
Simultaneous Interpreting of Political Discourse LB
150 60 90 4 EXAM 10
M.06.A.059 Traducerea în servicii turistice LB
Tourism Translation LB
150 40 110 4

Stagiile de practică

Nr. d/o Stagiile de practică Sem. Nr.săptămâni Nr. ore Perioada Nr. de credite
1 Practica de traducere 5 7 150 Decembrie – ianuarie 10
2 Practica de licenţă 6 3 120 Aprilieie – mai 5
Total 10 270 15

Discipline la libera alegere

Nr. d/o Denumirea disciplinei Anul Semestru Numărul ore săptămânal Evaluări Nr. de credite
P S L
1 Limba modernă C (partea 1)
Modern Language C (part 1)
III 5 4 Exam 3
2 Limba modernă C (partea 2)
Modern Language C (part 2)
III 6 4 Exam 3
3 Birotica
Birotics
I 1 1 1 Exam 2
4 Sistemul mass-media
Mass Media System
II 3 1 1 Exam 2
5 Didactica limbilor străine
Foreign Languages Didactics
II 4 1 1 Exam 2
6 Cultivarea limbii materne
Mother Tongue Cultivation
I 2 2 Exam 2
7 Sociolingvistica
Sociolinguistics
II 3 1 1 Exam 2
8 Dialectologia
Dialectology
II 4 1 1 Exam 2
9 Literatura francofonă/englofonă/hispanofonă/ germanofonă/asiatică
Francophone/Anglophone/Hispanophone/Germanophone/Asiatic Literature
II 3 1 1 Exam 2
10 Baze de date terminologice
Terminological Databases
III 3 1 1 Exam 2
11 Imaginea personalităţii
Personality Image
III 5 1 1 Exam 2
12 Psihologia comunicării
Communication Psychology
III 6 1 1 Exam 2
13 Istoria diplomaţiei şi a relaţiilor diplomatice
History of Diplomacy and Diplomatic Relations
II 4 1 1 Exam 2
14 Managementul resurselor umane
Human Resources Management
I 2 1 1 Exam 2
15 Educaţia fizică
Physical Education
I 1 2 Col
16 Protecţia civilă
Civil Protection
I 1 1 1 Col

Examene de licenţă

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada Nr. de credite
1 Susţinerea proiectului/tezei de licenţă Mai 5

Discipline de orientare către alt domeniu la ciclul ii (prerechizit pentru masterat, pentru absolvenţii ciclului licenţă cu profil non-filologic)

Cod Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact direct Studiu individua C S L
M.05.A.001 Lectura analitică LA** (partea generală)
Analytical Reading LA (general part)
90 60 6 Exam 10
M.05.A.002 Gramatica LA (morfologia)
Grammar LA (Morphology)
60 30 4
M.05.A.003 Fonetica LA
Phonetics LA
30 30 2
M.05.A.004 Lectura analitică LB** (partea generală)
Analytical Reading LB (general part)
90 60 6 Exam 10
M.05.A.005 Gramatica LB (morfologia)
Grammar LB (Morphology)
60 30 4
M.05.A.006 Fonetica LB
Phonetics LB
30 30 2
M.06.A.007 Teoria şi practica traducerii LA
Theory and Practice of Translation LA
30 70 1 1 Exam 10
M.06.A.008 Etica profesională a traducătorului LA
Professional Ethics of Translator LA
30 70 1 1
M.06.A.009 Lexicologia LA
Lexicology LA
45 55 2 1
Total 465 435 4 3 24 30

Ponderea unităţilor de curs în planul de învăţământ

Componente creditate Unităţi de curs Plan-cadru (180 credite)
Număr credite (minim-maxim)
Plan de învăţământ
Număr credite
Unităţi de curs fundamentale (cod F) 40-60 48
Unităţi de curs de creare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G) Limbi străine Până la 10 12
Informatică 2-5
Un curs de comunicare Nu este indicat
Unităţi de curs de orientare socio-umanistică (cod U) 18-25 15
Unităţi de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) 40-70 85
Unităţi de curs orientate către un alt domeniu la ciclul II* (cod M) 20 30
Stagii de practică 15-20 15
Examenul de Licenţă 5 5
Total 180 180

Notă*

Ponderea unităţilor de curs în planul de învăţământ nu corespunde ponderii prevăzute de Planul-cadru, dat fiind faptul că: a) Planul-cadru este elaborat fără a ţine cont de specificul specialităţii Limbi moderne; b) la unităţile de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) numărul minim de ECTS se dublează din motivul că se studiază 2 limbi străine (A şi B); c) unele unităţi de curs de orientare socio-umanistică (cod U) devin la specialitatea Limbi moderne unităţi de curs orientate spre specialitatea de bază (cod S) (ex. Civilizaţia europeană LA/LB); d) numărul ECTS pentru unităţile de curs orientate către un alt domeniu la ciclul II* (cod M) este de 30 în baza Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1455 din 24.12.2007, superioară Ordinului ME nr. 455 din 03 iunie 2011 Cu privire la Planul-cadru pentru studii superioare.

Ponderea unităţilor de curs/modulelor opţionale pe ani de studiu

Anul de studii Plan-cadru (180 credite) Plan de învăţământ
Anul I 0 0
Anul II 10-18 credite (5,5-10%) 10 (5,5%)
Anul III 35-40 credite (19-22%) 40 (22%)

Planul pentru modulul psiho-pedagogic solicitat suplimentar

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de evaluare Nr de credite
Total Contact direct Studiu indivi Curs Seminarii Laborator
Anul I
Semestru I
F.01.O.001 Fundamente ale psihologiei
Bases of Psychology
150 60 90 2 2 EXAM 5
Semestru I
F.02.O.002 Pedagogie
Pedagogy
180 90 90 4 2 EXAM 6
Practica de iniţiere
Initial Training
60 30 30 2 EXAM 2
Total semestre/anul I 390 180 210 6 4 2 3 13
Anul II
Semestru III
F.03.O.003 Etica pedagogică
Pedagogical Ethics
60 30 30 1 1 EXAM 2
F.03.A.004 Psihologia vârstelor şi a dezvoltării
Ages and Developmental Psychology
150 60 90 2 2 EXAM 5
F.03.A.005 Psihologia personalităţii
Personality Psychology
Practica pedagogică 1
Pedagogical Training 1
180 90 90 6 EXAM 6
Semestru IV
F.04.A.006 Tehnologii educaţionale
Educational Technologies
150 60 90 2 2 EXAM 5
F.04.A.007 Teoria şi metodologia curriculumului
Curriculum Theory and Methodology
Practica pedagogică 2 (stagiu în perioada de vară)
Pedagogical Training 2 (during the summer)
240 120 120 8 EXAM 8
Total anul II 780 360 420 25 25 14 5 26
Anul III
Semestru V
F.05.A.008 Teoria şi metodologia evaluării
Evaluation Theory and Methodology
90 30 60 1 1 EXAM 3
F.05.A.009 Managementul clasei
Class Management
Practica pedagogică 3Pedagogical Training 3 240 120 120 8 EXAM 8
Semestru VI
F.06.A.010 Didactica limbilor străine
Foreign Languages Didactics
120 60 60 2 1 1 EXAM 4
Practica pedagogică 4Pedagogical Training 4 180 90 90 6 EXAM 6
Total anul III 630 300 330 23 12 15 4 24
Total modul 1800 840 960 12 60

Calificarile ce denota completarea ciclului I sunt acordate studentilor care:

 • demonstreaza cunostinte si competente avansate intr-un domeniu de studii;
 • pot aplica cunostintele obtinute intr-un domeniu de studii in mod profesionist;
 • demonstreaza capacitatea de a argumenta si a solutiona problemele din domeniul lor de studii;
 • au abilitatea de a colecta, interpreta si analiza date relevante (de regula, din domeniul de studii propriu), precum si de a –si expune rationamentele in baza aspectelor relevante de ordin social, stiintific sau etic;
 • pot comunica informatii, idei, probleme si solutii atat audientelor de specialisti, cat si de non-specialisti;
 • si-au dezvoltat acele competente care le sunt necesare pentru a-si continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenta (ciclul I) in ani si credite:

 • invatamant cu frecventa la zi – 3-4 (in dependenta de specialitatea aleasa) ani si, respectiv, 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul cu frecventa redusa – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu;
 • invatamantul la distanta – cu un an mai mare decat la invatamantul de zi – 180-240 de credite de studiu.

Note:

 1. Pentru fiecare domeniu de formare profesionala numarul de credite de studiu este acelasi pentru toate formele de invatamant: de zi, cu frecventa redusa si la distanta.
 2. Pentru absolventii scolilor medii de cultura generala, in perioada de tranzitie, se organizeaza un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru aceasta categorie de studenti se planifica discipline din programa liceala, pentru a le crea conditii de sustinere a bacalaureatului.
 3. Pentru absolventii colegiilor care isi continua studiile in invatamantul superior la ciclul I in cadrul domeniului studiat initial, reducerea duratei studiilor va fi conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate in colegiu.
 4. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior care solicita un alt domeniu de formare profesionala reducerea duratei studiilor este conditionata de recunoasterea unui anumit numar de credite cumulate la prima facultate.
 5. Anul universitar la ULIM incepe la 1 septembrie si finalizeaza pana la 1 iulie.
 6. Anul universitar este format din doua semestre egale, durata unui semestru este de 15 saptamani.
 7. Durata sesiunilor de examene este de 7-8 saptamani pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restantelor: prima decada a lunii septembrie, prima decada a lunii decembrie, prima decada a lunii aprilie.

Cuantificarea anului universitar

1 an de studii – 60 de credite.
1 semestru – 30 de credite.

    La invatamantul cu frecventa redusa si la distanta numarul total de credite (180, 240 etc.) se repartizeaza proportional la numarul anilor de studiu.

Structurarea saptamanii

    Durata saptamanii de studii este de 5 zile cu un numar saptamanal de 26 ore de contact direct. La departamentul Limbi Straine numarul orelor de contact saptamanal este de 30. In planul de invatamant este indicata modalitatea de finalizare a studiilor la ciclul I – examenul de licenta – termenele de sustinere si numarul de credite.
Examenul de licenta include:

 • proba la o disciplina fundamentala;
 • proba la o disciplina de specializare;
 • sustinerea unui proiect (teza) de licenta.

Aplică

Facultatea de Litere

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail