Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/6 din 26.02.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2013-2014”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de raportul prezentat cu privire la evaluarea calităţii procesului didactic şi a rezultatelor sesiunii de examinare în semestrul I al anului universitar 2013-2014.
  2. A atenţiona decanii, şefii de catedră şi profesorii examinatori despre necesitatea respectării cu stricteţe a prevederilor Codexului ULIM, deciziilor Senatului şi ordinelor rectoratului cu privire la procesul educaţional-didactic.
  3. Catedrele vor evalua sistematic activitatea profesorilor cu studenţii restanţieri şi vor reflecta în procesele verbale ale şedinţelor catedrei rezultatele activităţii educaţionale.
  4. Decanii vor prezenta pînă la 01 aprilie 2014 un raport privind situaţia lichidării restanţelor şi analiza nominală a reușitei studenţilor din anul absolvent.
  5. În cadrul ședințelor Consiliilor Profesorale, cadrele didactice vor identifica cauzele numărului mare de restanţe și vor propune măsuri de diminuare a restanţelor, care vor fi reflectate în procesele verbale ale şedinţelor după fiecare sesiune de examinare.