Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/6 din 27.03.2013

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2012-2013”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia cu privire la rezultatele reușitei academice la facultățile ULIM în semestrul I al anului universitar 2012-2013, prezentată de Departamentul Evidență și Monitorizare Proces Educațional.
  2. A aprecia ca satisfăcătoare activitatea decanatelor în asigurarea procesului de studii şi monitorizarea reuşitei academice a studenţilor.
  3. Decanatele vor afişa pe panourile informative corespunzătoare rezultatele relevante ale sesiunilor ordinare şi ale sesiunilor de reexaminare.
  4. Catedrele vor examina sistematic activitatea profesorilor cu studenţii restanţieri, în special cu cei de la anul de absolvire, şi vor reflecta în procesele verbale ale şedinţelor catedrei rezultatele activităţii în cauză.
  5. A obliga catedrele să examineze rezultatele sesiunii ordinare şi de reexaminare şi să elaboreze măsuri concrete întru ameliorarea situaţiei academice.