Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/3 din 30.10.2013

By 29 mai 2019 No Comments

În urma audierii raportului „Aprobarea metodologiei de evaluare a calităţii procesului didactico-ştiinţific la facultăţile ULIM”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A aproba reorganizarea Consiliului Educațional în Consiliul pentru asigurarea internă a calităţii la nivel instituțional.
  2. A aproba componența Consiliului pentru asigurarea internă a calităţii la nivel instituțional şi planul de activitate a Consiliului pentru asigurarea calităţii la nivel instituțional.
  3. A aproba Regulamentul cu privire la procedura de evaluare internă a programelor la III cicluri – studii de licență / master / doctorat.
  4. A responsabiliza decanii facultăţilor cu organizarea periodică a evaluării programelor de studii.

Responsabili: Decanii Facultăților, Consiliul profesoral al facultăţii, Catedrele, Comisia pentru asigurarea calităţii la nivel de Facultăți; Consiliului pentru asigurarea calităţii la nivel instituțional