Skip to main content
noutăți

ULIM, pentru a șaptea oară consecutiv în clasamentul U-Multirank

Pentru a șaptea oară consecutiv, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost inclusă în clasamentul mondial al universităților U-Multirank-2021, ediția a VIII-a.

Astfel, conform ediției 2021, ULIM își confirmă poziția de lider în domeniul învățământului superior din Republica Moldova. Printre cei trei reprezentanţi ai Republicii Moldova evaluați în cadrul U-Multirank-2021, rezultatele obținute poziționează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din consorțiu. La o trecere de la scara de apreciere calitativă (A-E) la scara de evaluare cantitativă, ULIM îi revine punctajul maxim – cea mai bună performanţă printre universităţile din Republica Moldova pe dimensiunea “Orientare internațională”.

A se vedea rezultatele clasamentului: https://www.umultirank.org/study-at/free-international-university-of-moldova-rankings/ .

Cea de-a VIII-a ediție a U-Multirank este cea mai mare de la lansarea sa, incluzând 1948 de instituţii de învăţământ superior din 97 de ţări. În peisajul complex al sistemelor de clasificare și ierarhizare, U-Multirank reprezintă un instrument aparte, generat la inițiativa Comisiei Europene. Având în vedere abordarea multidimensională, U-Multirank este primul clasament la nivel mondial care oferă o imagine completă a diversității performanței universitare, oferind utilizatorilor informații din mai multe arii de cunoaştere.

Deși nu tinde să prezinte o ierarhizare generală (cu punctaj acumulat) a universităților evaluate, U-Multirank include totuși o analiză multidimensională bazată pe cinci domenii-cheie: (1) predare și învățare, (2) cercetare, (3) transfer de cunoștințe, (4) orientare internațională și (5) implicare regională. Totodată, sunt prevăzute cinci calificative de apreciere a performanței universitare: A – foarte bine; B – bine; C – performanţă medie; D – performanţă sub medie; E – performanţă redusă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova a obținut aprecierea superioară (A – foarte bine) în cadrul a șapte compartimente, avansând cu 2 poziții mai mult decât în ediția 2020 a clasamentului respectiv.

Printre punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2021, sunt: procentul de studenți internaționali (inclusiv cei veniți prin programe de mobilitate) din numărul total de studenți; ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine; personal academic din afara țării angajat cu normă întreagă; grade științifice conferite cetățenilor străini; numărul ridicat de parteneriate strategice; stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate.

De la prima publicare în 2014, U-Multirank a dublat numărul instituțiilor de la 850 la 1 948 și a extins acoperirea țărilor de la 74 la 97, incluzând mai mult de 5500 de facultăți și 12000 de programe de studiu în 30 de domenii.
Din cele 1948 universități din peste 97 de țări din cadrul ediției 2021, 56% sunt din Europa, 19% – din America de Nord, 5% – din Asia și 5% – din Oceania, America Latină și Africa. Reamintim, ULIM este unica instituție de învățământ superior din Republica Moldova care a fost inclusă în topul respectiv de la lansarea primului clasament U-Multirank în 2014.

U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care reflectă o varietate de dimensiuni de excelență în context internațional. Ulterior, pentru a asigura imparțialitatea, calitatea și verificarea, Comisia Europeană a selecționat un consorțiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învățământ superior (CHE) din Germania și Centrul pentru studii politice de învățământ superior (CHEPS) din Țările de Jos conduc inițiativa. Acestea colaborează cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii științifice și tehnologice de la Universitatea Leiden (CWTS), editura științifică Elsevier, fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3.

Leave a Reply