UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

ORDIN

Nr. ps 4319.07.2019

 

Cu privire la rezultatele concursului de admitere pentru anul universitar 2019-2020 (1 etapă)

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova la Ciclul I- studii superioare de Licență, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 362 din 05.04.2019 și decizia Comisiei de Admitere ULIM, proces verbal nr. 2 din 19.07.2019, emit următorul ordin:

  1. Se consideră promovat concursul de admitere la specialităţile, autorizate pentru înmatriculare la studii în ULIM, la Ciclul I – studii superioare de Licență, pentru următorii candidaţi, conform anexei la prezentul ordin (20 pagini).
  2. Rezultatele promovării concursului de admitere se afişează pe panoul de informaţii al Comisiei de admitere ULIM.
  3. Responsabilitatea realizării prevederilor prezentului ordin revine dnei Ludmila Zmuncila, secretarul Comisiei de admitere ULIM 2019.
  4. Monitorizarea implementării prezentului ordin revine dlui Alexandr Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de studii.
  5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării lui.

 

Secretar responsabil
Comisiei de admitere ULIM
Ludmila ZMUNCILA

Ex.: T. Panaghiu
Tel.: 022 20 59 09