ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Revista SJU publică articole din toate domeniile dreptului

Drept internațional

International Law

Drept public

Public Law

Drept privat

Private Law

Științe penale

Criminal Sciences

Revista „Studii Juridice Universitare“

este editată de Școala Doctorală Drept de comun acord cu Facultatea Drept din cadrul ULIM, cu scopul publicării unor lucrări de valoare, ce reflectă rezultatele cercetărilor curente ale reprezentanților instituţiilor din Republica Moldova şi alte state.
Revista ese structurată pe secţii ce reflectă probleme actuale ale diverselor domenii, după cum urmează: Drept Internaţional, Drept Public, Drept Privat şi Ştiinţe Penale.
 
Pentru susţinerea tinerilor cercetători ştiinţifici, revista conţine o rubrică specială Tribuna doctorandului, în cadrul căreia aceştea au posibilitate să-şi publice rezultatele cercetărilor.
Un alt element, devenit clasic deja pentru revistă, este rubrica Tribuna expertului, care are ca obiectiv familiarizarea cu diverse aspecte teoretico-practice

Indexare și arhivare

Tot conținutul revistei este indexat și arhivat în DOAJ, CEEOL, IndexCopernicus, CiteFactor, Instrumentul Bibliometric Național, elibrary.ru și HeinOnline.

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale

Prezentarea și recenzarea articolelor

Articolele publicate în revistă sunt recenzate. Recenziile sunt de tipul dublu-anonime: identitatea autorului şi cea a recenzentului nu se divulgă reciproc. 

Vezi procedura de prezentare și recenzare a articolelor

Acces deschis

Revista SJU este o revistă științifică, cu acces deschis, în mod liber accesibilă on-line, conform Creative Commons Attribution 4.0 International License

(CC BY 4.0)