ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2012

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Applicabilité de la justice transitionnelle dans les societés post-conflictuels par la lumière du «syndrome balkanic» (partie II)

Александр Викторович ЗАДОРОЖНЫЙ.
Международно-правовые и политические вопросы создания и функционирования зоны свободной торговли в отношениях Украины и Российской Федерации

L.I. MYSKIV.
Essence and genesis of regulatory support of higher education in Ukraine during 1991—2012

Alexandru CAUIA.
Legal regulation of the prisoner of war protection — from the capture to the repatriation

Лилия НЕВАРА.
Статус языков меньшинств в конституционном законодательстве стран Европы

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Dumitru Baltag, Gheorghe Tragone.
Contributions to the theory of abuse of right

Serghei ŢURCAN, Andrei CUCULESCU.
Constitutional principles as fundamental directions of the organization and functioning of the political system

Андрей СМОКИНЭ, Игорь ЯНАК.
Обеспечение прав и свобод личности в условиях правовой пассивности: современное состояние и перспективы

Василий Васильевич ЮРЧЕНКО.
Сущность механизма обеспечения реализации административно-правового статуса нотариуса

Евгений Степанович ЯРМАК.
К проблеме анализа принципов деятельности Верховного Суда Украины

Серджиу Армашу, Ион Посту.
Нормативная база и европейские практики обеспечения безопасности лиц, являющихся участниками дорожного движения

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Natalia OSOIANU.
Harmonization of the law applicable to contractual obligations: existing legislation of the Republic of Moldova and the necessity for an approximation to the law of European Union

V.A. Kroytor.
The Principle of Publicity in Roman Civil Procedure

Юрий Михайлович ЖОРНОКУЙ.
Внешние действия, направленные на недобросовестное приобретение корпоративного права (корпоративные слияния и поглощения) как причина возникновения корпоративного конфликта

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Oxana ROTARI.
Criminological portrait of woman — victim of domestic violence

Vladimir FOŞNEA, Vitalie SÎLI.
Unele aspecte de ordin general privind esenţa şi particularităţile activităţii speciale de investigaţii

Vitalie SÎLI, Ruslana BULIBA.
Unele aspecte generale privind măsurile speciale de investigaţii

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Lică Florin ILIE.
Noţiunea de insolvenţă şi bancrută în legislaţia română

Ion VACARU.
Diagnosticarea modificărilor produse în conţinutul iniţial al documentelor.

Carolina GALBEN.
Basic elements of civil society system

IN MEMORIAM

Vitalie GAMURARI, Serghei ŢURCAN.
Profesorul Gheorghe Guzun: „Patriarhul“ teoriei generale a statului şi dreptului în Republica Moldova

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la monografia „Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal“, autor ULIANOVSCHI Xenofon

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro