ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2013

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Виталий ГАМУРАРЬ.
К вопросу совместимости норм международного экологического права и «законов и обычаев войны»

Антон Александрович Кориневич.
Кибервойна как новый вызов для международного гуманитарного права

Ігор Миколайович Міронюк.
Особенности правового регулирования транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в праве зарубежных государств

Alexandru CAUIA.
Pregătirea specialiștilor de calitate — mecanism de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova

Михаил Охендовский.
Международные избирательные стандарты: доктринальные подходы к пониманию их правовой природы

Тетяна Андріївна Терехова.
Міжнародно-правовий аналіз концепції європейського інформаційного простору

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Андрей Смокинэ, Светлана Грищук–Бучка.
К вопросу о правовом соотношении понятий: «информационная безопасность», «защита информации» и «кибербезопасность»

Dumitru BALTAG, Ruslan MUNTEANU.
Corelaţia principiului umanismului cu cel al echităţii şi justiţiei în cadrul răspunderii juridice

Serghei ŢURCAN, Andrei CUCULESCU.
Access to power in the state through the principles of national sovereignty and democracy

Dumitru C. Grama.
Dimitrie Cantemir — promotor al integrării ştiinţei dreptului românesc în cultura europeană (340 de ani de la naşterea domnitorului savant) (Partea I)

Corina Cojocaru-Ulianovschi.
La faiblesse du régime politique moldave

Mariana Odainic.
Orientarea pro-europeană a Republicii Moldova prin prisma reglementărilor economico-financiare fundamentale

Lesea Myskiv.
Administrative and legal ensuring of higher education establishment in Ukraine in the 20–ies of XX century

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья ОСОЯНУ.
Сравнительный анализ коллизионного регулирования правоотношений собственности в международном частном праве Республики Молдова и Российской Федерации

Valeriu BAEŞU.
Libertatea contractuală — fundament juridic al contractului civil

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe GOLUBENCO.
Aspecte teoretice privind investigarea infracţiunilor comise cu violenţă

Николай Белый.
Фактор справедливости как элемент социально–правового согласия в обществе

Vitalie Sîli.
Generalităţi privind activitatea teroristă. Trăsături, esenţă, ripostă

Vitalie BUDECI.
Unele probleme privind terminologia utilizată în cadrul reglementărilor referitoare la infracţiunile în domeniul transportului rutier

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Nicolae Terzi.
Aspecte privind garantarea constituțională a libertății presei

Radu Cătălin PAVEL.
Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare

Augustin Procopovici.
Funcţiile răspunderii financiare

Ion Vacaru.
Diagnosticarea falsurilor de semnătură aplicate pe documente cu utilizarea unor mijloace tehnice

Vitalie Ojog.
Politicile şi strategiile de protecţie a informaţiilor clasificate în condiţiile aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova

Mihai STĂVILĂ.
Efectul unui concurs de circumstanţe agravante şi/sau atenuante în cazul stabilirii recidivei infracţionale — ca stare de agravare a pedepsei penale

Diana Anca Artene.
Caracterele generale ale conduitei ilicite

Elena DUDA.
Caracteristicile şi cauzalitatea criminalităţii violente

Gheorghe TRAGONE.
Dreptul subiectiv premisă a existenţei abuzului de drept

Corina Oncioiu.
Modalitatea prin care apărătorul este chemat să participe la desfăşurarea procesului penal

IN MEMORIAM

Profesorul I. I. LUKASHUK — „cel mai bun jurist-internaţionalist al Rusiei în secolul XX“

Professor I. I. LUKASHUK — “the best international lawyer Russia in the twentieth century”

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la lucrarea „Международное право XXI века. Лукашук Игорь Иванович — 80“.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro