ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2014

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Виталий ГАМУРАРЬ.
Судебная практика международных уголовных трибуналов и ее роль в процессе унификации норм применяемых к вооруженным конфликтам международного и немеждународного характера

Olga BENEŞ.
Competenţa consultativă a Curţii Europene a Drepturilor Omului conform protocolului 16 al CEDO

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Serghei ŢURCAN, Anatolie ŞIŞIANU.
Limitarea libertăţii de exprimare în interesul înfăptuirii justiţiei

Dumitru BALTAG, George TRAGONE.
Abuzul de drept în dreptul civil

Valeriu ZUBCO.
Contenciosul constituţional — subramură a dreptului constituţional

Mariana ODAINIC.
Unele instrumente de politică monetară şi valutară ale băncii centrale

Евгений ПОЦЕЛУЕВ, Ольга КУЗЬМИНА.
Реформирование и модернизация высшего юридического образования в Российской Федерации

Р.М. Насиров.
Основные направления реформирования Украинского налогового законодательства согласно нормам и приципам Европейского Союза

Valeriu BAEŞU.
Originea şi evoluţia istorică a drepturilor fundamentale ale omului

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Oleg HALABUDENKO.
Legal constructions in the focus of intertemporal and interlocal comparison methods: methodological aspect

Иван Юрьевич КАРЛЯВИН.
О генеральной отсылке (оговорке) и контроле содержания договоров в европейском частном праве

DREPT PENAL / CRIMINAL SCIENCES

Oxana ROTARI.
Psihiatria criminală — ramură distinctă a psihologiei criminologice

Ecaterina BALTAGA.
Aspecte teoretice şi procesuale cu privire la constatările tehnco-ştiinţifice şi medico-legale

Vitalie SÎLI, Ludmila BĂLĂNUŢĂ.
Noţiuni generale despre activitatea specială de investigaţii

Ольга Владимировна КУЗЬМИНА.
Современные тенденции развития уголовно–процессуальной политики России

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Abdelaziz MUKHTAR.
Parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi statele maghreb în contextul provocărilor ce stau în faţa unei integrări regionale aprofundate (partea I)

Dumitru MUNTEANU.
Principiile care guvernează activitatea de urbanism în cadrul administraţiei publice

Elena DUDA.
Studiu privind prevenirea şi combaterea criminalităţii violente

Igor CRISTAL.
Abordări ştiinţifico-practice privind interferenţe între autorităţi publice în realizarea competenţelor sale constituţionale

Nicolae FALĂ.
Incursiune scurtă în originea, fundamentul, efectele şi natura juridică a acţiunii pauliene

Nina GARŞTEA.
Contingenţa expeditorului la transportarea auto a mărfurilor, cu organele vamale şi răspunderea juridică a acestora

Pavel TAMACIUC.
Organizarea şi funcţionarea oficiilor cadastrale în Republica Moldova

Radu Cătălin PAVEL.
Dreptul la bună administrare — un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul Uniunii Europene

Silvia CAPCELEA.
Lupta împotriva crimei organizate: mecanisme de cooperare judiciară şi instrumente de informare, aplicabile în statele membre şi nemembre ale Uniunii Europene

Sorin ADAM.
Particularităţi de recoltare şi interpretare a urmelor de sânge uman la faţa locului

Adrian CRASNOBAEV.
Îndatorirea fundamentală de a proteja mediul înconjurător sănătos

Uliana SÎRBU.
Aspecte teoretico–practice privind procesul achiziţiilor publice

ANVIERSĂRI / ANNIVERSARY

Profesorul Nicolae OSMOCHESCU la 70 de ani

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la monografia „Extrateritorialitatea Convenției Europene a Drepturilor Omului: obligații pozitive și jurisdicție“, autori Mihai POALELUNGI, dr., Stas SPLAVNIC, ms. univ. Chișinău. Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2014, 300 p.. .

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro