ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2015

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Procesul de unificare al cadrului normativ ce reglementează comunicaţiile electronice în Uniunea Europeană şi statele membre

Alexandru CAUIA.
La problema calificării juridice a conflictului dintre Coaliţia condusă de SUA şi organizaţia Daesh (statul islamic) în lumina atentatelor de la Paris din 13.11.2015 prin prisma normelor Dreptului Internaţional Umanitar

Olga BENEŞ.
CEDO şi protecţia datelor cu caracter personal

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei SMOCHINĂ, T. FOCŞA.
Consideraţiuni cu privire la noţiunile de „familie“, „copil“ şi „minor“ în contextul reglementărilor naţionale şi internaţionale

Dumitru BALTAG, Elena MORARU.
Răspunderea juridică a statului în operele marilor gânditori ale doctrinelor politice și de drept

Serghei ŢURCAN, Anatolie ŞIŞIANU.
Analiza statutului legal al membrului colegiului disciplinar prin prisma standardelor internaţionale şi constituţionale în domeniul justiţiei

Elena MORARU, Ecaterina BALTAGA.
Răspunderea juridică a statului prin prisma dreptului constituţional

Mariana ODAINIC.
Statutul juridic al Băncii Centrale Europene

Valeriu BAEŞU.
Drepturile economice ale omului — drepturi subiective sau libertăţi publice

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Natalia OSOIANU.
The Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the International Private Law of Republic of Moldova

Nicolae FALĂ, Lilia MĂRGINEANU.
Dimensiunea juridico–morală a principiului aflării adevărului în procesul civil

DREPT PENAL / CRIMINAL SCIENCES

Vitalie RUSU, Mihail SORBALA.
Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul

TRIBUNA DOCTORANDULUI /
TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Irina GRATI.
Implementarea la nivel naţional a prevederilor art.19 din Convenţia privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane din 03 mai 2005

Iulia BUTNARU.
Dreptul de a dispune de sine însăşi — componentă a vieţii intime a persoanei

Mariana ROBEA.
Coraportul dintre noţiunile de ordine juridică, ordine de drept şi ordine publică

Veaceslav CERBA.
Aspecte teoretice conceptuale privind răspunderea juridică de drept public

Mihaela-Diana FRĂTOAICA.
Particularităţile etapelor normativ-materiale ale răspunderii juridice

Oleg TĂNASE.
Incompatibilităţi juridice — aspecte ale constrângerii juridice în statul de drept

Liliana ZIDARU.
Obligaţiile subiectului de drept de a suporta consecinţele nerespectării unei norme juridice în dreptul contravenţional

Loredana GAMURARI.
How Would You Improve the Effectiveness of the International Human Rights System?

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la monografia „Statul subiect al răspunderii juridice“, autori DUMITRU BALTAG şi ELENA MORARU, Chişinău, 2015, ULIM.— 243 p.

IN HONOREM

Profesorul Victor GUŢULEAC la 75 ani!

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro