ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2016

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Statutul prizonierului de război în contextul conflictelor armate contemporane: studiu în baza conflictelor din Afganistan, Irak, Ucraina şi Siria (partea II)

Alexei BARBĂNEAGRĂ, Vasilica–Leontina TUDOR.
Medierea — modalitate facilă de stingere a conflictelor dintre state în epoca contemporană. Medierea în accepţiunea interstatală internaţională

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Dumitru BALTAG, Tatiana STAHI.
Raportul dintre răspunderea patrimonială în dreptul civil şi răspunderea materială în dreptul muncii

Andrei SMOCHINĂ, Tatiana FOCŞA.
Particularităţile serviciilor sociale prestate copiilor din familiile divorţate din Republica Moldova

Sergiu FURDUI.
Opinie cu privire la reformarea Legii contravenționale a Republicii Moldova

Ecaterina BALTAGA.
Aspecte teoretice cu privire la „persoană” în raporturile juridice de drept funciar

ЛЫСЕНКО Влада, ЩУКИНА Наталья.
Права и свободы граждан как критерий формирования гражданского общества и правового государства

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья Осояну.
К вопросу о правовом регулировании коммерческой тайны в законодательстве Республики Молдова и других государств

DREPT PENAL / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe GOLUBENCO, Dragoş CHIOTICI.
Noţiunea „cunoştinţe specializate“ în dreptul procesual penal al României şi Republicii Moldova

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Bianca MOLDOVEANU.
Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate

Dragoş CHIOTICI.
Conceptul de „specialist“ în legea procesual penală

Ina BOSTAN.
Principiile aplicării sancţiunilor juridice

Vasile ZAMFIR.
Modificarea învinuirii în faza examinării cauzei în judecată

Viorica URSU.
Tendinţe în abordarea ştiinţifică a categoriei de vinovăţie în dreptul contravenţional

Petru PĂUN, Alexandru PĂUN.
Unele aspecte privind neconcordanţa între sancţiunile prevăzute de Partea Specială cu cele din Partea Generală a Codului contravenţional

Valeriu BAEŞU.
Protecţia constituţională a dreptului la proprietate

Ion GUCEAC Jr.
Evaluarea impactului asupra mediului versus răspunderea penală

TRIBUNA EXPERTULUI / TRIBUNE OF THE EXPERT

Pavel TAMACIUC.
Aspecte privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării

IN HONOREM

Un sincer LA MULŢI ANI, Domnului Andrei SMOCHINĂ!

RECENZII / REVIEWS

Andrei SMOCHINĂ.
Recenzie asupra Suportului de curs pentru pregătirea studenţilor către seminare şi examen la Istoria Statului şi Dreptului Tărilor Române, elaborat de conf. univ., dr., Dumitru Grama

Andrei SMOCHINĂ.
Recenzie asupra Ghidului Metodic la Istoria Dreptului Românesc, elaborat de prof. univ., dr. hab., Elena Aramă, lect. univ., dr., Oxana Chisari-Lungu .