ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2017

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Justiţia tranziţională în contextul reglementării conflictului transnistrean: între voinţa politică şi soluţiile juridice (partea I)

Alexandru CAUIA, Corina ZACON.
Statutul juridic al angajaţilor companiilor militare private prin prisma circumstanţelor specifice generate de conflictele armate contemporane

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Serghei ŢURCAN, Marius Gabriel GHERLAN.
Reglementarea constituţională a demiterii şefului statului (analiză comparativă)

Dumitru Baltag, Gabriel ICHIM.
Unele reflecţii privind trăsăturile distinctive şi ierarhia valorilor juridice

Ecaterina BALTAGA.
Unele considerente cu privire la calitatea de specialist în efectuarea unor acţiuni procesuale

Андрей СМОКИНЭ, Наталья ЩУКИНА.
Нормирование рабочего времени и времени отдыха в системе конституционных гарантий охраны труда

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Natalia OSOIANU.
Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat al Republicii Moldova

Lionid CHIRTOACĂ, Nicolae FALĂ.
Valenţele dreptului de creanţă în contextul acţiunii pauliene

Мария Викторовна КАУРАКОВА.
Особенности рассмотрения инвестиционных и иных споров с участием российского государства в Арбитражной Комиссии в Пекине

Анатолий Юриевич БАБАСКИН.
Правовое регулирование порядка предоставления кредита по гражданскому законодательству Украины

DREPT PENAL / CRIMINAL SCIENCES

Mihail SORBALA.
Asigurarea drepturilor şi intereselor legitime a persoanei reţinute sau arestate în contextul hotărîrii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova din 23.02.2016

TRIBUNA DOCTORANDULUI /
TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Dumitru JELESCU.
Preistoria principiilor dreptului electoral în Republica Moldova

Dumitru Marinel HORTOPAN.
Evoluţia cadrului normativ naţional şi internaţional ce reglementează cerinţele stabilite pentru exploatarea mijloacelor de transport

Iulian RUSANOVSCHI.
Aspecte evolutive ale căilor de atac în Basarabia ţaristă

Mahmoud SULAIMAN.
Cu privire la iniţiativele Uniunii Europene în lupta împotriva corupţiei

Наталья КАРАМАН.
Общесоциальные детерминанты женской преступности в Республике Молдова

TRIBUNA EXPERTULUI / TRIBUNE OF THE EXPERT

Pavel TAMACIUC.
Studiu privind serviciile prestate de către oficiile cadastrale teritoriale

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Statement to the Monograph „The Principle of Proportionality in the System of the European Convention on Human Rights”, by Adrian MORĂRESCU, Chişinău, 2016