ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2018

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI.
Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea I)

Vitalie GAMURARI, Konrad LATZEL.
Aspecte ce au produs efecte în raport cu procesul de unificare a politicii europene în materie de azil

Olga BENEȘ.
Rolul și scopul măsurilor provizorii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Serghei ȚURCAN, Dorin DULGHIERU.
Garanțiile constituționale ale independenței și responsabilității judecătorilor în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Lilea MĂRGINEANU, Elena MĂRGINEANU.
Folosința specială a apei și protecția cursurilor de ape transfrontaliere

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Xenofon ULIANOVSCHI, Vitalie SÎLI.
Unele aspecte ale laturii obiective a infracțiunii cu caracter terorist

Constantin PISARENCO.
Particularitățile de lucru cu microobiectele la locul faptei și expertiza lor în cadrul cercetării infracțiunilor.

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Badir KORDEE.
Studiu juridic asupra protecției patrimoniului cultural în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU. Patrimoniul cultural prin prisma rezoluției 2199 (2015) (partea I)

Fadei NAGACEVSCHI.
Actele jurisdicționale ale Curții Constituționale din Republica Moldova

George VLĂESCU.
Bunăstarea și/sau traiul decent al omului — interogație a trecutului și prezentului

Mukhtar ABDELAZIZ.
Aspecte privind rolul Franței în promovarea justiției tranziționale în țările Maghreb (partea I)

Naif Jassim ALABDULJABBAR.
Legal basis of the common European Security Policy in the light of the provisions of the Treaty of Lisbon

Teodora Elena ZALDEA.
Cetăţenia europeană — componentă a uniunii fondată pe drept

TRIBUNA EXPERTULUI / TRIBUNE OF THE EXPERT

Nicolae FALĂ.
Pledoarie pentru corectarea erorilor judiciare prin revizuire

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la monografia „Interpretarea în dreptul internațional”, autor Maria-Luiza HRESTIC, Editura Universul Juridic, 2016. – 224 p.