ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol
ISSN 1857-4122
Publicaţie ştiinţifică de profil Categoria B
Trimite un articol

Cuprins SJU 1-2 2019

ARGUMENT

FOREWORD

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Vitalie GAMURARI, Cornel GUȘAN.
Reglementarea juridică a asistenței umanitare în lumina conceptului de Securitate Umană elaborat de ONU (partea I)

Alexandru CAUIA.
Dreptul securității economice — subramură a dreptului securității naționale

Olga BENEȘ.
Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la cererile interstatale

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Andrei SMOCHINĂ, Mihnea Alexandru CERСHEZ.
Particularitățile răspunderii juridice penale ale membrilor Parlamentului

Dumitru BALTAG, Victoria BUTMALAI.
Challenging corruption through administrative ethics: a change of paradigm

Victor POPA.
Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea I)

Andrei SMOCHINĂ, George VLĂESCU.
Bunăstarea și/sau traiul decent al omului — interogație a trecutului și prezentului

Ion POSTU.
Aspecte teoretice privind sistematizarea actelor normative juridice

Andrei CUCULESCU.
Analiza mecanismelor actuale a inițiativei populare de revizuire a Constituției Republicii Moldova

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья ОСОЯНУ.
Оговорка о публичном порядке в международном частном праве Республики Молдова

ȘTIINȚE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Mihai SORBALĂ, Tatiana BRAGARI.
Unele considerațiuni asupra obiectul infracțiunii de denunțare falsă sau plângere falsă, declarație mincinoasă, concluzie falsă sau traducere incorectă

Constantin PISARENCO.
Analiza situației în domeniul cercetării criminalistice a microobiectelor

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Badir KORDEE.
Studiu juridic asupra protecției patrimoniului cultural în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU. Patrimoniul cultural prin prisma rezoluției 2199 (2015) (partea II)

Elena MĂRGINEANU.
Environmental impact assessment for developing countries in funded projects by international donors

Ion CEBANU.
Aspecte conceptual-tipologice privind sistemele electorale locale

Elena ȘUNCARȘCIUC.
Statutul persoanei fizice şi metode de soluţionare a conflictelor de legi în domeniul moștenirii

Mukhtar ABDELAZIZ.
Aspecte privind rolul Franței în promovarea justiției tranziționale în țările Maghreb (partea II)

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI.
Recenzie la lucrarea „Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumul III“, Ștefan DIACONU, Marian ENACHE. București: Editura C.H. Beck, 2018. — 218 p.